21 octombrie 2020 - European cohesion for local businesses


Comunicat de presa

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov a organizat în data de 21 octombrie 2020, între orele 11:00 - 12:30 CET (12:00 - 13:30, ora Romaniei), un eveniment conex Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor, dedicat coeziunii sociale pentru mediul de afaceri local, cu accent pe digitalizare. Evenimentul este susţinut şi moderat de EURADA - Asociaţia Europeană a Agenţiilor pentru Dezvoltare. Publicul-ţintă l-a reprezentat mediul privat din regiunea Bucureşti-Ilfov, camere de comerţ şi industrie, autorităţi locale. 

Prin dezbateri privind politica de coeziune a Uniunii Europene şi Programul Operaţional Regional ca instrument primordial al acestei politici, se reiterează rolul deosebit pe care îl joacă şi îl pot juca regiunile în îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Prezenţa instituţiilor regionale, precum ADRBI, este extrem de încurajată şi benefică, atât în mod direct, prin contactele instituţionale care se creează, cât şi în mod indirect, prin transmiterea interesului şi semnalarea problemelor regionale către instituţiile Uniunii Europene, care stabilesc agenda şi rolul regiunilor în cadrul financiar multianual 2021-2027.

ADRBI este în prezent organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional şi va avea rolul de autoritate de management pentru acesta în perioada 2021-2027, la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov. De asemenea, în perioada următoare, ADRBI va deveni administrator al unei scheme de minimis dedicate mediului privat, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Obiectivul Specific "Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică".

 

Revista presei

ADRBI a organizat evenimentul "Coeziunea europeană pentru mediul de afaceri local" - articol din "Bursa" - 26.10.2020

Coeziunea europeană pentru mediul de afaceri local - articol din "Economistul" - 27.10.2020

Fondurile europene pentru afacerile locale, discutate la o conferință a Agenției de dezvoltare București-Ilfov - articol din "Startup Cafe" - 29.10.2020

 

 


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro