Consultare PDR BI 2021-2027


******************************

Planul de Dezvoltare Regională – prima variantă de lucru

Analiza Socio-Economică a Planului de Dezvoltare Regională București-Ilfov 2021-2027 a fost finalizată și publicată spre CONSULTARE – etapă de o deosebită importanță în cadrul procesului de planificare. Analiza se axează asupra dinamicii și caracteristicilor principalilor indicatori socio-demografici, de mediu, economici și referitori la infrastructură fiind punctul de plecare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională. Astfel este necesar ca dumneavoastră să vă exprimați opinia cu privire la indicatorii analizați, la informațiile cuprinse în analiză pentru a ne asigura că în continuare Planul de Dezvoltare ia în considerare nevoile reale ale regiunii.

Este foarte important pentru noi ca aceasta etapă să fie analizată de cât mai mulți parteneri/stakeholderi/persoane interesate de aceea vă rugam să comunicați solicitarea de a participa la consultare cât mai multor instituții cu care colaborați!

Vă mulțumim în avans pentru implicare și vă asigurăm că toate propunerile primite vor fi analizate si toate propunerile relevante exprimate în cadrul acestei consultări publice vor fi integrate în analiză cu indicarea în document a acestui lucru!

Descarca varianta de lucru

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro