Proiecte in implementare


   Prin proiectul PROSME, derulat in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud Muntenia in perioada 2014 – 2020 de un consortiu format din 12 parteneri, cele doua regiuni sunt conectate la reteaua pan-europeana pentru sprijinirea intreprinderilor Enterprise Europe Network (EEN) administrata de catre Comisia Europeana. Reteaua europeana EEN include peste 600 puncte de contact din 64 de tari  si este cea mai mare retea care ofera, prin cei peste 3.000 de angajati cu experienta in domeniu, servicii de informare si asistenta pe teme europene, menite sa ajute intreprinderile in dezvoltarea afacerilor la nivel european, in cresterea competitivitatii proprii, in cunoasterea programelor si politicilor europene.

 

  

Green Screen este un proiect dezvoltat în parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe ce cuprinde opt regiuni ale UE cu scopul de a îmbunătăți politicile specifice și de a obține un succes măsurabil în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon provocată de industriile de film și televiziune.

 

   

 Partenerii proiectului FEMINA consideră faptul că o participare sporită a femeilor în rândul IMM-urilor de înaltă tehnologie le pot face mai competitive. Această credință, bazată pe studii academice și experiență practică, trebuie să devină o parte a politicii generale.

 

 

       Proiectul iBuy (Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement), finanţat din programul INTERREG EUROPE, îşi propune studierea unei provocări comune în teritoriile partenere, respectiv necesitatea de a promova și implementa în mod eficient programele de achiziții publice care stimulează inovaţia (IPP), cofinanțate din Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii. 

 

 

   INVALIS este un proiect dezvoltat în parteneriat și finanțat prin Programul Interreg Europe și cuprinde șapte regiuni ale Uniunii Europene cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice abordate privind biodiversitatea și protecția mediului, prin sprijinirea politicilor pentru prevenirea, detectarea timpurie, controlul și eradicarea speciilor străine invazive în ecosistemele naturale.

 

 

       Proiectul are drept scop identificarea și promovarea de experiențe și practici pentru procese administrative mai simple, îmbunătățite, internaționalizare și extindere către piețe mai largi, precum și angajarea în procese de inovare care vor servi drept motoare pentru crearea de locuri de muncă.

 

 

 

Proiectul e-MOPOLI țintește să contribuie la o distribuție eficientă a mobilității electrice sau a celei bazate pe combustibilii alternativi prin îmbunătățirea unui set de nouă instrumente de politici regionale          

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro