INCEPTION - Sprijin pentru dezvoltarea Autoritatii de Management pentru Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADRBI), în calitate de beneficiar, anunță emiterea de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI) a deciziei nr. 1/20.12.2023 pentru finanțarea proiectului „INCEPTION (Sprijin pentru dezvoltarea Autorității de Management pentru Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027)“, cod SMIS 162038, din cadrul apelului de proiecte PR BI/P8/1/2023.

Comunicat de presă - INCEPTION - Sprijin pentru dezvoltarea Autoritatii de Management pentru Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027

Obiectivele proiectului constau în susținerea funcțiilor autorității de management privind pregătirea, evaluarea, implementarea, monitorizarea și controlul PR BI, funcționarea Comitetului de Monitorizare și altor structuri parteneriale, organizarea și funcționarea Organismului Intermediar ADRBI pentru POR 2014-2020, respectiv activitățile legate de închiderea programului, începând cu 1 ianuarie 2024, activități de informare și sprijin de tip help-desk, activități de informare și comunicare specifice PR BI, promovarea și susținerea cooperării AM PR BI cu alte organisme/instituții din alte regiuni, întocmirea de studii și analize necesare pentru evaluarea implementării programului, pentru fundamentarea documentelor programatice (Planul de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Bucureşti-Ilfov 2021-2027), precum susţinerea acțiunilor complementare pentru a consolida capacitatea administrativă la nivelul AM PR BI.

Rezultatele proiectului vizează organizarea de evenimente dedicate grupurilor țintă specifice și publicului larg, inclusiv reuniuni ale Comitetului de Monitorizare şi ale Comitetului de Coordonare a Evaluării, realizarea de studii/rapoarte, soluționarea cererilor de tip help-desk, evaluarea cererilor de finanțare, contractarea, acțiunile de monitorizare şi verificare, vizite pe teren, inclusiv cu jurnaliștii, participarea la activități pentru schimb de experiență, realizarea Planului de Evaluare a Programului.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv de la 01.01.2023 la 31.12.2024, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 49.637.152,51 lei, din care finanțarea nerambursabilă asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 19.854.860,87 lei (40%) și cea nerambursabilă prin bugetul de stat este de 29.782.291,64 lei (60%).

Programul Regional (REGIO) București-Ilfov 2021-2027 este unul dintre programele cofinanțate de Uniunea Europeană prin care se pot accesa fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea Regiunii București-Ilfov. Acesta poate fi consultat la adresa https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027.

Detalii suplimentare: Dan Nicula, Director General ADRBI, Manager de proiect, tel.: 021.315.96.65, E-mail: contact@adrbi.ro, www.adrbi.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comunicat de presă - INCEPTION - Sprijin pentru dezvoltarea Autoritatii de Management pentru Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro