Proiecte implementate


   EuroPROC este un proiect inovativ care se adreseaza accesului IMM-urilor pe piata achizitiilor publice. Scopul sau este de a consolida rolul si locul pe care participarea la sistemul de achizitii publice il poate avea in strategiile de dezvoltare ale IMM-urilor prin adaptarea si imbunatatirea serviciilor suport oferite acestora.

 

 

  Proiectul “Practica – primul pas pentru cariera ta!” propune un nou model de desfăşurare a practicii studenţilor din regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru si Vest, cu scopul de a facilita accesul acestora pe piata muncii dupa finalizarea studiilor.

 

   

TRES s-a nascut cu scopul de a mobiliza capacitatea de inovare și potențialul regiunilor către o creștere inteligentă. TRES intentioneaza sa impulsioneze procesele de politica inteligenta cu scopul de a pregati regiunile pentru a face fata mai bine oportunitatilor si provocarilor si de a deveni competitive la nivel mondial prin oferirea de retete noi.

 

     Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem integrat de facilitare a tranziţiei de la școală la viaţa activă pentru un număr de 400 de studenţi din domeniul economic.

 

  Obiectivele strategice ale proiectului au fost cresterea constientizarii si crearea unei atitudini pozitive fata de cultura antreprenoriala, prin activitati specifice de promovare si de informare cu privire la dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, in trei regiuni de dezvoltare.

 

     EuroScreen este un proiect finantat prin programul INTERREG IVC care isi propune sa valorifice oportunitatile economice si culturale majore promovate prin productia de film.

 

      Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităṭii forṭei de muncă prin dezvoltarea și implementarea de activităṭi de consiliere/orientare și programe de formare profesională continuă pentru 720 de angajaṭi din regiunile București-Ilfov și Sud-Est ȋntr-un interval de 18 luni, ȋn vederea obṭinerii unei calificări complete.   

 

 

    Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităṭii forṭei de muncă prin dezvoltarea și implementarea de activităṭi de consiliere/orientare și programe de formare profesională continuă pentru 720 de angajaṭi din regiunile București-Ilfov și Sud-Est ȋntr-un interval de 18 luni, ȋn vederea obṭinerii unei calificări complete.

 

 eDIGIREGION este un proiect unic de colaborare, care reunește patru clustere cu potențial ridicat pentru planificarea, proiectarea și punerea în aplicare a unui ecosistem de cercetare, inovare, creativitate si comercializare, care sprijină punerea în aplicare a Agendei digitale a UE în fiecare regiune.

 

Proiectul si-a propus elaborarea unui program-cadru flexibil, care sa permita cresterea competitivitatii întreprinderilor din Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin optimizarea infrastructurilor si a politicilor regionale de inovare. 

 

 

           

 

 Proiectul si-a propus sa sustina procesele de stabilizare si de crestere a zonei România - Bulgaria, având în vedere formarea directa a functionarilor publici si a operatorilor din cadrul societatilor municipale din sectorul gestionarii serviciilor publice.

 

Proiectul a avut ca scop constructia institutionala în scopul consolidarii functiei de coordonare pentru elaborarea si implementarea politicii de  coeziune economica si sociala la nivel regional.

 

 Intarirea capacitatii CDRBI si ADRBI de a lucra cu autoritatile nationale,   judetene, locale si cu alti parteneri regionali, in vederea dezvoltarii si   sustinerii de programe de restructurare efective, de tipul programelor   structurale europene. 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro