9 martie 2023 - Atelierul de lucru "Instrumentele Teritoriale Integrate din cadrul PRBI 2021-2027"


În data de 9 martie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov – ADR BI și Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG au organizat primul atelier de lucru din seria celor 4 ateliere dedicate autorităților publice locale din mediul urban și de la nivelul consiliului județean Ilfov, care vor viza buna înțelegere a noilor concepte promovate de Comisia Europeană și vor fi necesare implementării cu succes a viitoarelor proiecte, ce vor fi depuse pe Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI). Atelierele sunt organizate în cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România" - COD SMIS 132349 finanțat în cadrul POAT 2014-2020.

Tematica primului atelier de lucru a fost prezentarea „Instrumentelor Teritoriale Integrate din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI) - Investiții Urbane Integrate – IUI și Investiții Rurale Integrate – IRI”, s-a desfășurat în format fizic la sediul ADR BI între orele 10:00 - 16:00 și a reunit peste 25 de reprezentanți ai APL-urilor din mediul urban și reprezentanților Consiliului Județean Ilfov implicați în prezent sau care vor fi implicați pe viitor în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele subiecte de discuție abordate în cadrul atelierului au fost:

  • abordarea instrumentelor teritoriale în cadrul PR BI 2021-2027 conform Articolului 28(c) din Regulamentul UE nr. 1060/2021, cu accent pe Investițiile Urbane Integrate (IUI) destinate: Municipiul București, sectoarelor Municipiului București și orașelor din județul Ilfov, cât și Investițiile Rurale Integrate (IRI) destinate localităților rurale din județul Ilfov;
  • modalitatea de depunere și de evaluare a calității strategiilor de către AM PR BI, prezentarea ghidurilor JRC și a instrumentului de autoevaluare SAT4SUD;
  • respectarea principiului parteneriatului și a guvernanței pe mai multe niveluri în conformitate cu prevederile Articolul 8 al Regulamentului UE 1060/2021;
  • modalitatea de demonstrare a caracterului integrat al strategiilor și realizarea Planul de acțiune, ce va însoții în mod obligatoriu strategia și care reprezintă lista de proiecte prioritare rezultate urmare a consultărilor cu toți actorii locali;
  • tipurile de sprijin existente în PR BI pentru dezvoltarea capacităților APL-urilor din regiune;
  • prezentarea detaliată a mecanismului și etapelor instrumentului teritorial IUI – Investiții Urbane Integrate;
  • un prim draft de grilă de verificare a strategiilor integrate urbane.

Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro