14 februarie 2024 - Grup de lucru PR BI 2021-2027 - Managementul resurselor umane si managementul performantei


Autoritatea de Management a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (AM PR BI) a organizat în data de 14 februarie 2024 un grup de lucru cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale din regiunea București-Ilfov pe tema managementului resurselor umane și managementului performanței. Evenimentul face parte dintr-o serie de grupuri de lucru destinate Analizei Construcției Instituționale a AM a Programului Regional București-Ilfov, ce se vor încheia într-un eveniment de sinteză în data de 23 februarie, la Hotel Capitol.

Au răspuns invitației și au contribuit la dinamica dezbaterii reprezentanți ai structurilor guvernamentale cu expertiză în coordonarea şi gestionarea de echipe vaste cu atribuții în managementul fondurilor de stat şi europene. S-au adus în dezbatere aspecte vitale pentru atragerea, dar şi menținerea unor angajați cu experiență, fundamentale pentru asigurarea şi dezvoltarea cadrului organizațional de implementare a Programului Regional București-Ilfov. S-au prezentat aspecte ale evaluării interne şi s-au abordat, prin discuții și exerciții, nevoile și provocările pe care le întâmpină structura din cadrul ADRBI prin noul rol de autoritate de management.

Recomandările rezultate se vor sintetiza într-o prioritizare a provocărilor și acțiunilor care se înscriu în strategia de asistență tehnică, aferentă Priorității 8 a Programului București-Ilfov. Ne dorim să găsim permanent soluții și să construim capacitatea administrativă a AM PR BI 2021-2027 astfel încât să răspundă acestor nevoi, să îmbunătățim sprijinul acordat potențialilor beneficiari și să creștem calitatea și eficiența implementării proiectelor.

Mulțumim pentru implicare tuturor participanților.

Detalii despre Program aici: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro