14 noiembrie 2019 - Atelier de descoperire antreprenoriala - Industrii creative. Noi tehnologii si cross-inovatie in media digitala, vizualizare si gaming.


Vino să discutăm despre tendințele de inovare și oportunitățile de pe piața noilor tehnologii cross-inovative din industria creativă (media digitală, vizualizare și gaming), să identificam modalităţi de dezvoltare prin crearea de produse și servicii noi si prin sprijinirea difuziei acestor tehnologii către alte zone economice, ţinănd cont de activitățile de cercetare și provocările legate de inovare.

Evenimentul este organizat ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a regiunii Bucuresti-Ilfov (RIS3 BI) de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, document care va sta la baza accesării finanţărilor europene in cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027 destinate mediului antreprenorial inovativ.

Procesul de descoperire antreprenorială la care vă invităm să luati parte stă la baza elaborării RIS3 BI si ulterior la implementarea si monitorizarea strategiei. Acesta reprezintă un exercitiu participativ in care rolul dumneavoastră este de a identifica, impreună cu alti actori din mediul privat/antreprenoriat, universitar, din sectorul cercetare-dezvoltare si din sectorul public oportunităţi de dezvoltare prin crearea de produse și servicii noi şi prin sprijinirea difuziei acestor tehnologii către alte zone economie. Rezultatele identificate in cadrul acestui atelier vor completa analiza deja realizată si vor demara etapa de identificare a nişelor de specializare, a priorităţilor concrete şi a soluţiilor care pot deveni motoare ale inovării în regiune.

Inscrierile se fac pană la data de 13 noiembrie 2019, accesand următorul formular: https://forms.gle/U5v94rftyo5Gy2uQA

Agenda evenimentului

Strategia de Specializare Inteligentă elaborată in baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană si a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul Romaniei privind măsurile necesare indeplinirii conditiei favorizante „Buna guvernanta a strategiei nationale sau regionale de specializare inteligentă”, reprezintă un demers cu importantă strategică in vederea fundamentării procesului de planificare si definire a prioritătilor de investitii. RIS3 BI are rolul de a:
- Sprijini dezvoltarea pentru transformarea economică
- Răspunde provocărilor economice si societale
- Creste vizibilitatea regiunii către investitori internationali
- Imbunătăti relatiile interne si externe ale regiunii
- Asigura coerenta politicilor pentru a creste eficienta aplicării lor
- Promova transferul de cunostinte si diversificarea tehnologică

Capitolul de analiza a potenţialului inovativ, parte a RIS3BI poate fi consultată aici : https://www.adrbi.ro/media/1800/ris3-bi-draft_05112019-pdf-1.pdf


Pornind de la avantajele competitive şi potentialul existent în regiune au fost identificate următoarele domenii prioritare prin RIS3 BI în regiunea Bucuresti Ilfov:
- tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
- industrii creative, noi tehnologii si cross-inovare in media digitală, vizualizare si gaming;
- electronică si optoelectronică;
- noi materiale si manufactură inteligentă;
- industrie alimentară si securitate alimentară.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro