Consultare publica Ghidul solicitantului CP 16/2021 (MySMIS: POCA/973/2/1) pentru regiunea mai dezvoltata B-IF


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), a lansat pe 4 octombrie 2021, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 2.1:  Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Ghidul solicitantului pentru CP 16/2021 (MySMIS: POCA/973/2/1), Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată B-IF, împreună cu anexele acestuia.

Prin acest apel, AM POCA intenționează să acorde finanțare autorităților locale din regiunea mai dezvoltată, respectiv de la nivelul județului Ilfov, a municipiului București și de la nivelul sectoarelor municipiul București, care nu au obținut finanțare în cadrul apelurilor CP4 more/2017, CP6 more/2017, CP10 more/2018, CP12 more/2018 și CP13 more/2019.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în cadrul procesului de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție, până la data de 14 octombrie 2021, ora 23:59.

Mai multe detalii și documente aici: http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-16-2021-mysmis-poca-973-2-1-pentru-regiunea-mai-dezvoltata-b-if/

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro