Consultare Strategia de Investitii


Pornind de la caracteristicile economice şi oportunităţile specifice de afaceri identificate la nivelul Regiunii Bucureşti-llfov – adevărat pol al creşterii economice româneşti şi în contextul posibilităţii de derulare a proiectelor sprijinite de Uniunea Europeană, obiectivul principal al Strategiei de promovare şi atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea Regiunii Bucureşti-Ilfov este creşterea cantitativă şi calitativă a investiţiilor în Regiunea Bucureşti-llfov, prin promovarea Regiunii ca mediu de afaceri prielnic şi atragerea de capital şi know-how în vederea dezvoltării durabile.

Obiective specifice :
*Construirea şi promovarea unei imagini credibile şi atractive a Regiunii, evidenţiind climatul de afaceri prietenos existent – o piaţă investiţională cu potenţial, ce se bucură de o serie de avantaje, comparativ cu celelalte regiuni din România, dar şi din alte state UE.
*Creşterea numărului de potenţiali investitori, atât a celor din ţările UE, cât şi din alte ţări cu importante rezerve de capital investiţional şi cu interese în această zonă.
*Corelarea orientărilor sectoriale investiţionale cu axele prioritare ale POR, cu Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 (PDR), dar şi cu disponibilităţile identificabile la nivelul investitorilor potenţiali.

Documente:

Strategia de Promovare pentru atragerea investitiilor 2017-2020_iunie2017.pdf (in consultare publica)
Prezentare strategia de promovare si atragere a investitiilor ADRBI.pdf

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro