Lansare program microindustrializare - 21 august 2017


Începând cu data de 21 August 2017, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, www.aippimm.ro, aplicația de înscriere în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare.

 În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa şi transmite on-line planul de AFACERI începând cu 21.08.2017 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 1.09.2017, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. 

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, o serie de criterii de eligibilitate, menţionate la punctul 3.2 al Procedurii Microindustrializare.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la prezenta procedura. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;
  • Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Pentru a accesa documentația programului CLICK AICI!

Sursa: http://www.aippimm.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro