Prelucrarea datelor cu caracter personal


Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Vă asigurăm de confidențialitatea tratării datelor furnizate precum și de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Pentru a fi în concordanță cu legislația, informațiile personale trebuie să fie colectate și utilizate în mod corect, stocate în siguranță, nepermițându-se folosirea acestora în mod ilegal.

Daca sunteți o persoană vizată ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de ADRBI, sunteți probabil interesat de scopurile și temeiurile în care Agenția prelucrează datele cu caracter personal: 

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Agenției în relațiile sale contractuale;
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Agenției în relațiile contractuale cu angajații săi; 
 • Pentru informarea partenerilor și a angajaților Agenției cu privire la aspecte de interes pentru aceștia ;
 • Pentru efectuarea demersurilor prealabile în ceea ce privește desfășurarea activităților de recrutare a salariaților
 • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov nu folosește datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale sau în scopul obținerii de beneficii financiare ca urmare a prelucrării datelor.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are, de asemenea, drepturi în temeiul Regulamentului GDPR. Acestea constau în:

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul la informare;
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a se opune prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritate;
 • Dreptul de a se adresa justiției.

Persoanele vizate își pot exercita o parte din drepturile de mai sus prin cerere pe e-mail la adresa dpo@adrbi.ro

Cererile vor fi scutite de vreo taxă. ADRBI  răspunde în maxim o lună, iar în anumite cazuri excepționale în cel mult două luni de la primirea cererii.

ADRBI verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane. în vederea răspunderii la cereri și permiterea exercitării drepturilor, departamentul juridic va fi consultat - la nevoie- cu privire la temeinicia cererii.

POLITICA GENERALĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL a Agenției pentru Dezvoltare Regionala București-Ilfov (’’ADRBI”) poate fi consultata aici (link)

Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, Sector 1 B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, cod poștal 010336) sau pe e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro