Solicitari informatii de interes public (Legea 544/2001)


Program de funcţionare: Luni-Joi 08:30-17:00, Vineri: 08:30-14:30

Legislaţie
1.    Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
2.    Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016
Forma actualizată a normelor metodologice se regăsește si la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

Documente utile
1.    Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model de cerere
2.    Formular reclamaţie răspuns negativ
3.    Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal

Modalități de contestare ale deciziilor
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 (pentru răspuns negativ) şi 6 (pentru neprimirea răspunsului în termenul legal) ale Normelor metodologice.

Lista documente produse si sau gestionate de ADRBI (format PDF)

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de ADR BI

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro