Dezvoltarea Regionala in Romania


1995

Se initiaza proiectul pentru elaborarea documentului intitulat Carta Verde a Dezvoltarii Regionale, de catre Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, prin care au fost stabilite jaloanele politicii de dezvoltare regionala a Romaniei pentru demararea etapei de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si prin care s-au stabilit modelele cooordonarii structurale la nivel national, inclusiv descrierea structurii organizationale a viitoarelor Agentii pentru Dezvoltare Regionala cu rol in implementarea politicii de dezvoltare regionala.

1997

Este finalizat si adoptat documentul intitulat Carta Verde a Dezvoltarii Regionale.

1998

- Se semneaza, de catre Guvernul Romaniei, Documentul de pozitie pentru Capitolul 21, completat de Parteneriatul pentru aderare si Foaia de parcurs comuna pentru Romania si Bulgaria, documente de baza ale politicilor regionale nationale ale Romaniei si Bulgariei.

- Este adoptata Legea nr.151 /15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, prin care se stabilesc cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.

-Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala.

1999

Se infiinteaza Agentiile pentru Dezvoltare Regionala si Consiliile pentru Dezvoltare Regionala

2002

- Se deschide Capitolul 21 de negociere a aderarii Romaniei la U.E., care trasa criteriile ce trebuiau indeplinite de tara noastra si eligibilitatea pentru Fondul Social si Fondul de Coeziune, respectiv Acquis-ul comunitar si modalitatile de
implementare.

- Ministerul Dezvoltarii si Prognozei este desemnat ca institutie responsabila cu elaborarea Planului National de Dezvoltare, pe baza caruia Romania negociaza Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeana.

- Se desemneaza Ministerul Integrarii Europene ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, avand responsabilitatea coordonarii implementarii asistentei comunitare prin fondurile structurale.

2004

- Este adoptata legea 315/2004, care stabileste obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania, precum si atributiile ce le revin Agentiilor pentru
Dezvoltare Regionala, ca promotoare ale dezvoltarii socio-economice la nivel regional.

- Ministerul Finantelor Publice este desemnat ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor e desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional (POR) 2007-2013, iar ADR-urile sunt desemnate Organisme Intermediare.

2014

Se constituie Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, iar ADR-urile sunt desemnate Organisme Intermediare.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro