Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este o organizatie neguvernamentala, non profit, cu personalitate juridica, de utilitate publica, infiintata in anul 1999, care functioneaza in baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

Activitatea de baza a ADRBI o reprezinta oferirea de servicii specifice catre administratia publica locala si sectorul privat, in scopul dezvoltarii Regiunii Bucuresti-Ilfov.

De cand si-a inceput activitatea si pana in prezent, ADRBI a implementat mai multe programe destinate dezvoltarii socio-economice a Regiunii Bucuresti-Ilfov. Acestea au fost: programul Phare – Coeziune Economica si Sociala, Programul Operational Regional 2007-2013 si unele programe finantate de Guvernul Romaniei.

Agentia este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (REGIO) 2014-2020 la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov si indeplineste atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea Regio, pe baza unui management adecvat, a principiilor transparentei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile „Acordului Cadru privind Implementarea Programului Operational Regional 2014-2020 in Romania” semnat cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, procedurilor interne şi legislaţiei naţionale şi comunitare relevante.

Potrivit OUG nr. 122/2020, începând cu exercițiul financiar 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov va fi Autoritate de Management pentru implementarea Programului Operațional Regional 2021-2027, la nivelul regiunii București-Ilfov.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro