Noutati

24 iulie 2024 - Prelungire termen depunere CV-uri si scrisori de intentie - post expert control financiar preventiv

Având în vedere faptul că, în urma demarării procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post de Expert control financiar preventiv (durata nedeterminata) din cadrul Biroului Control Financiar Preventiv AM., candidaturile depuse nu au îndeplinit criteriile obligatorii de eligibilitate, comisia de examinare a decis prelungirea termenului de depunere a CV-urilor și scrisorilor de intenție, până la data de 31 iulie 2024.

24 iulie 2024 - Spuneti-va opinia si evaluati Regulamentul (UE) 2019/515 privind recunoasterea reciproca a marfurilor nearmonizate!

Spuneți-vă opinia și evaluați Regulamentul (UE) 2019/515 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor nearmonizate! În cadrul consultării la care vă invităm, Comisia solicită opinii cu privire la rezultatele și a impactul Regulamentului. Contribuția dumneavoastră este sub forma unui chestionar completat pe site-ul dedicat consultărilor și observațiilor publice privitoare la inițiativele Comisiei Europene.

23 iulie 2024 - Invitatie cercetare de piata - lectori

ADRBI, în calitate de AM pentru PR BI 2021-2027 adresează prestatorilor o invitație de participare la consultarea de piață dedicată stabilirii valorii estimate și elaborării specificațiilor tehnice pentru proiectul ”Lectori de Excelență pentru Evenimente de Impact”.

22 iulie 2024 - Angajam experti evaluare proiecte!

Organizăm recrutare externă în vederea ocupării a cinci posturi de Expert evaluare proiecte (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) din cadrul Serviciului Evaluare si Selectie Proiecte AM (SESP-AM) din Departamentul Evaluare, Selecție și Contractare Proiecte AM. Pentru mai multe detalii, clic pe poza.

22 iulie 2024 - Angajam experti contractare proiecte!

Organizăm recrutare externă în vederea ocupării a opt posturi de Expert contractare proiecte (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) din cadrul Serviciului Contractare Proiecte AM (SCP-AM) din Departamentul Evaluare, Selecție și Contractare Proiecte AM. Pentru mai multe detalii, clic pe poza.

18 iulie 2024 - Aprobarea PR BI 2021-2027 in forma modificata

Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI 2021-2027) în forma modificată a fost aprobat prin DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI nr. C(2024) 5265 din 18.07.2024. Modficarea de program revizuită ca urmare a observațiilor formulate de Comisia Europeană a fost transmisă în mai 2023 și ulterior aprobată oficial în data de 18 iulie.

18 iulie 2024 – Al treilea seminar regional de informare si dezbatere in cadrul proiectului EMBRACER

În data de 18 iulie 2024, ADRBI a organizat cea de-a treia întâlnire cu actorii regionali din cadrul proiectului EMBRACER - intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and subuRbs. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale și locale din regiunea Bucureşti-Ilfov, ai mediului academic, cercetării și societăţii civile din domeniul mobilității durabile şi inteligente.

18 iulie 2024 - Electronice din lemn

Proiectul HyPE Lignum, ce se derulează în cadrul programului european Horizon până în anul 2026, și care reunește institute de cercetare, o universitate și reprezentanți ai industriei din Austria, Țările de Jos, Slovenia și Spania, explorează căi prin care s-ar putea realiza electronicele de consum din materiale care să aibă la bază lemnul.

17 iulie 2024 - Prelungire termen depunere CV-uri si scrisori de intentie - posturi expert plati si contabilitate proiecte

Având în vedere faptul că, în urma demarării procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea a doua posturi de Expert plati si contabilitate proiecte (durata nedeterminata) din cadrul Biroului Plati si Contabilitate Proiecte, candidaturile depuse nu au îndeplinit criteriile obligatorii de eligibilitate, comisia de examinare a decis prelungirea termenului de depunere a CV-urilor și scrisorilor de intenție, până la data de 24 iulie 2024.

19 iulie 2024 - Invitatie cercetare de piata - specificatii tehnice

ADRBI, în calitate de AM pentru PR BI 2021-2027 adresează prestatorilor cu experiență în consultanța destinată organismelor de implementare fonduri europene, o invitație de participare la consultarea de piață dedicată stabilirii valorii estimate și elaborării specificațiilor tehnice pentru proiectul ”Servicii de consultanță pentru implementarea și actualizarea strategiei RIS 3 și elaborarea de ghiduri de finanțare”

18 iulie 2024 - Oportunitati digitale pentru micii antreprenori

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov a adus împreună, în format hibrid, reprezentanți ai IMM-urilor, companiilor IT, firmelor de consultanță și nu numai, în cadrul unei dezbateri publice asupra condițiilor specifice de finanțare pentru investițiile dedicate digitalizării IMM-urilor din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

17 iulie 2024 - Angajam experti programare regionala!

Organizăm recrutare externă în vederea ocupării a trei posturi de expert programare regională (pe durată nedeterminată) din cadrul Serviciului Programare, Monitorizare și Coordonare Program Regional (SPMCPR). Cele trei posturi au profile diferite. Pentru mai multe detalii, clic pe poză.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro