POR BI 2007-2013


Programul Operațional Regional (POR 2007-2013) a avut ca obiectiv strategic sprijinirea dezvoltării regiunilor României din punct de vedere economic și social, durabil şi echilibrat teritorial și sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere și îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază.

Programul Operaţional Regional a fost elaborat conform principiului european al subsidiarităţii, în baza strategiilor de dezvoltare regionale și se adresează regiunilor de nivel NUTS II în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1059/2003 de clasificare statistică a unităţilor teritoriale, care corespund celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României.

Obiective specifice:

- Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin abordare policentrică
- Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, în special centrelor urbane şi a legăturilor acestora
- Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor
- Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
- Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.
- Implementarea POR va contribui la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.
- Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale.

Acceseaza site-ul dedicat implementarii POR 2007-2013 in Regiunea Bucuresti-Ilfov

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro