Sprijin pentru ADRBI in pregatirea POR 2021-2027


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, implementează în calitate de Beneficiar proiectul „Sprijin pentru ADR BI în pregătirea POR 2021-2027", Cod SMIS 2014+ 140654 /Cod proiect 2.1.156, conform contractului de finanțare a semnat în data de 08.07.2021 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020.

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional București-Ilfov perioada 2021-2027.

Obiectivul specific al proiectului este operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov de Autoritate de Management pentru POR BI 2021-2027.

Rezultatele așteptate, ca urmare a implementării proiectului sunt:

  • Program Operațional revizuit în urma observațiilor primite de la CE
  • Descriere de sistem finalizată și aprobată la nivelul ADR BI în calitate de AM POR 2021+
  • Pachet de proceduri operaționale finalizate și aprobate la nivelul ADR în calitate de AM POR 2021+
  • Pachet inițial de ghiduri specifice POR BI 2021-2027 – elaborat
  • Analiză ex-ante privind utilizarea instrumentelor financiare în prioritatea 1 POR BI elaborată
  • Mapare /analiză/studiu grad digitalizare instituții publice /APL elaborate

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.515.966,16 lei, din care 2.012.772,93 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 503.193,23 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Perioada de implementare a proiectului este de 19 de luni (1 iunie 2021 – 31 decembrie 2022).

Informații suplimentare se pot obține la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, Str. Mihai Eminescu, nr. 163, Sector 2, Municipiul București, telefon 0213159659/fax 0213159665, e-mail: contact@adrbi.ro, website: www.adrbi.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 - 2020”

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro