Lista preliminara a candidatilor admisi / respinsi in procesul de selectie a membrilor CM PR BI 2021-2027


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, a finalizat procesul de selecție a partenerilor relevanți din domeniul social, economic și ai unor reprezentanți ai societății civile, ai mediului universitar și de cercetare în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (CM PR BI). Selectarea membrilor s-a realizat în baza unui set de criterii vizând experiența în activități de planificare și programare, experiența în implementarea de proiecte, capacitatea de reprezentare, nivelul de specializare.

Procesul s-a bucurat de un mare interes fiind colectate 32 de candidaturi din partea actorilor regionali. În conformitate cu metodologia de constituire a CM PR BI dintre candidaturile primite au fost selectate 13 entități.

Candidații declarați respinși au dreptul de a contesta decizia de respingere în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a ADR BI a Listei preliminare a candidaților declarați admiși ca urmare a selecției membrilor CM PR BI 2021-2027 – 24.02.2023. Contestația va trebui transmisă prin e-mail la adresa secretariatcmprbi@adrbi.ro. Aceasta trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al entității care contestă rezultatul selecției.

Lista preliminară entitati CMPRBI

Anunt lista preliminara CMPRBI

 

Acest anunț a fost publicat la data de 21 februarie 2023.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro