12 martie 2024 - Apelul de proiecte PR BI P6/6.1/1/2024 - Infrastructura educationala pentru invatamantul timpuriu


Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI 2021-2027) lansează astăzi, 12 martie 2024, apelul de proiecte nr. PR BI P6/6.1/1/2024, prin publicarea Ghidului solicitantului aferent APELULUI DE PROIECTE PR BI P6/6.1/1/2024 - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar: creșe și preșcolar: grădinițe) din cadrul Priorității 6 a PR BI – O regiune cu infrastructură educațională modernă.

Ghidul Solicitantului - Apel PR BI P6/6.1/1/2024 - format pdf

Ghidul Solicitantului - Apel PR BI P6/6.1/1/2024 - format word

Pachet Ghid + Anexe - Apel PR BI P6/6.1/1/2024

DECIZIA AM PR BI NR.10 din 12.03.2024 privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent APELULUI DE PROIECTE PR BI P6/6.1/1/2024.

Sinteza modificărilor – comparativ cu versiunea Ghidului Solicitantului propusă în consultare publică în data de 9 februarie 2024

Centralizator final răspunsuri AM la observații primite – 12 martie 2024

Perioada de depunere a proiectelor va începe în data de 10.05.2024 ora 09.00 și se va încheia în data de 10.06.2024 ora 12.00.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii cererii prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

 

Pentru orice întrebare/ nelămurire ne puteți contacta la adresa de e-mail: helpdesk@adrbi.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro