7 decembrie 2022 - Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeana!


Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene prin Decizia 9211/2022.

Încrederea acordată de Guvern și Parlament (prin adoptarea OUG 122/2020 și a Legii 277/2021, prin care ni se încredințează gestiunea directă a programului, în calitate de Autoritate de Management), de Comisia Europeană, care a înțeles și susținut demersul nostru de creștere a alocării regionale și ne-a fost permanent un sprijin în toate etapele de dezvoltare a programului și sprijinul partenerilor regionali care au contribuit în ultimii doi ani la elaborarea programului au deja un prim rezultat!

Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 are la baza o alocare UE de aproximativ 586 milioane de euro, la care se va adăuga o cofinanțare națională substanțială. Bugetul total al programului depășește 1,4 miliarde Euro, ceea ce înseamnă o creștere de trei ori a finanțării destinate Regiunii București-Ilfov, față de perioada anterioară de programare.

Pentru pregătirea acestui program, ADRBI a elaborat strategia și toate documentele pregătitoare, a negociat structura  și a contribuit la corelarea obiectivelor de politică ale Uniunii Europene cu nevoile identificate în regiune. Toate versiunile programului au fost publicate și discutate cu responsabilii de proiecte și cu decidenții de la nivel local și național, cu reprezentați ai societății civile, mediului de afaceri, mediului academic și universitar și ai institutelor de cercetare.

Programul își propune stimularea inovării și creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei regiunii. Vom avea acces la fonduri europene pentru digitalizare și întreprinderi dinamice, care trebuie folosite pentru investiții ce sprijină competitivitatea și susțin o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Sume importante vor fi alocate de asemenea pentru proiectele „verzi”, pentru promovarea mobilității urbane sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, dar și pentru îmbunătățirea accesului la educație, formare și învățare, inclusiv la distanță și online.

Un element-cheie în implementarea programului va fi capacitatea autorităților locale de a aborda diferitele probleme în mod integrat, prin intermediul strategiilor teritoriale.

De asemenea, grija pentru mediu va fi o temă orizontală pentru toate investițiile, aplicarea principiului DNSH și imunizarea la schimbările climatice fiind elemente-cheie pentru orice proiect finanțat din Program.

Vom face tot posibilul ca implementarea să țină cont de lecțiile învățate din trecut, ca evaluarea să fie mai rapidă și comunicarea mai directă și vă asigurăm că vom fi permanent alături de inițiatorii proiectelor. Întotdeauna colaborarea cu partenerii regionali a fost importantă pentru noi, iar toți cei interesați in implementarea programului vor continua să găsească în noi un partener de nădejde.

Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, în forma aprobată de Comisia Europeană, poate fi consultat și descărcat de aici: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro