27 ianuarie 2023 - Anunt referitor la procesul de constituire al CM PR BI 2021-2027


Având în vedere candidaturile depuse până la această dată de către organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic și social, mediul academic și organismelor care reprezintă societatea civilă pentru obținerea calității de membru în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional București –Ilfov 2021-2027 și necesitatea reprezentării tuturor tipurilor de parteneri, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov prelungește procesul de depunere a formularelor de intenție până la data de 7 februarie 2023.

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/selectie-membri-comitetul-de-monitorizare-al-programului-regional-bucuresti-ilfov-2021-2027/

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro