13 martie 2023 - Atelierul de lucru "Principiile Noului BAUHAUS European in PRBI 2021-2027"


În data de 13 martie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov – ADR BI și Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG au organizat al doilea atelier de lucru din seria celor 4 ateliere dedicate autorităților publice locale din mediul urban și de la nivelul consiliului județean Ilfov, care vizează buna înțelegere a noilor concepte promovate de Comisia Europeană și sunt necesare implementării cu succes a viitoarelor proiecte, ce vor fi finanțate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI). Atelierele sunt organizate în cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România" - COD SMIS 132349 finanțat în cadrul POAT 2014-2020.

Tematica atelierului de lucru a fost prezentarea „Principiilor Noului BAUHAUS European în  Programul Regional București-Ilfov 2021-2027”, s-a desfășurat în format fizic la sediul ADR BI în intervalul 10:00 - 16:00 și a reunit peste 25 de reprezentanți ai APL-urilor din mediul urban și reprezentanților Consiliului Județean Ilfov implicați în prezent sau care vor fi implicați pe viitor în proiecte cu finanțare europeană.

Principalele puncte de discuție abordate în cadrul atelierului au fost:

  • Prezentarea Noului Bauhaus European (NEB) în PR BI 2021-2027 - Promovarea principiilor NEB, de punere în practica Pactul Verde European, va fi realizata prin sprijinirea construcției de noi clădiri publice NZEB+ cu rol demonstrativ precum și pentru acțiunile vizând conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale. Astfel, PR BI va sprijini sub OS b (i), OS e(i) și OS e(ii), intervenții care combină principiile dezvoltării durabile, incluziunii sociale, esteticii, în armonie cu natura și mediul înconjurător astfel încât să răspundă nevoilor utilizatorilor.
  • Prezentarea principiilor de bază ale Noului Bauhaus European - Contextul care generează Noul Bauhaus European, Cum se poate pune în practică Noul Bauhaus European, Exemple De Referință – “UIA SPIRE Baia Mare - A NBS Urban Experiment”;
  • Prezentarea de bune practici în implementarea conceptului NEB și sprijinul oferit de Comisia Europeană.

Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro