Proiect de OUG in consultare publica pentru instrumentul de finantare „Mecanismul de redresare si rezilienta”


Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri, 10 august, în consultare publică, un Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Pregătirea, elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură din domenii de importanță strategică pentru România cum sunt:
- proiecte de infrastructură pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare și desecare, protecție antigrindină, împăduriri;
- proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, ecologizare platforme industriale, înființare/reabilitare/modernizare campusuri școlare necesare învățământului profesional și tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice necesare populației;
- proiecte de infrastructură din domeniul sănătății publice;
- proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic;
- proiecte de infrastructură de apă-canalizare;
- proiecte de infrastructură edilitară: apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităților, mobilitate urbană în parteneriat cu localitățile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane.

Beneficiarii finali ai finanțării sunt:
- Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor și/sau Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA care au ca obiect de activitate infrastructura de îmbunătățiri funciare, precum și administrarea pădurilor și fondului forestier din România pentru proiecte de infrastructură pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare și desecare, protecție antigrindină, împăduriri,
- autorități publice locale din municipii reședință de județ, municipii și orașe pentru proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, ecologizare platforme industriale, înființare/reabilitare/modernizare campusuri școlare necesare învățământului profesional și tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice necesare populației;
- Institutele de Sănătate din domeniul oncologic și al bolilor cardio-vasculare, precum și unitățile sanitare cu activitate spitalicească în domeniul oncologic și al bolilor cardiovasculare pentru proiecte de infrastructură din domeniul sănătății publice pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate spitalelor, inclusiv dacă este cazul înființarea de unități spitalicești noi, precum și dotarea cu echipamente medicale, refuncționalizarea unităților spitalicești, precum și pentru alte categorii de măsuri necesare creșterii rezilienței unităților medicale din domeniul oncologiei și bolilor cardio-vasculare. Pentru unitățile spitalicești noi beneficiarii sunt autoritățile publice locale singure sau în parteneriat cu unitățile sanitare;
- Institute de Cercetare Dezvoltare din România în domeniul cercetării pe bază de transfer tehnologic din industria alimentară și agricultură, precum și cele din domeniul ingineriei, pentru proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic;
- operatorii de apă și canalizare pentru proiecte de infrastructură de apă-canalizare;
- autorități publice locale din municipii reședință de județ, municipii și orașe în parteneriat cu zonele rurale învecinate pentru proiecte de infrastructură edilitară: apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităților, mobilitate urbană în parteneriat cu localitățile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică.

Pentru pregătirea proiectelor care vor fi finanțate bugetele estimate sunt:

- maxim 700.000.000 lei pentru proiecte de infrastructură pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare și desecare, protecție antigrindină, împăduriri, precum și pentru alte proiecte de infrastructură specifice acestui domeniu;
- maxim 500.000.000 lei pentru proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, ecologizare platforme industriale, înființare/reabilitare/modernizare campusuri școlare necesare învățământului profesional și tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice necesare populației;
- maxim 125.000.000 lei pentru proiecte de infrastructură din domeniul sănătății publice pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate spitalelor, inclusiv dacă este cazul înființarea de unități spitalicești noi, precum și dotarea cu echipamente medicale, refuncționalizarea unităților spitalicești, precum și pentru alte categorii de măsuri necesare creșterii rezilienței unităților medicale din domeniul oncologiei și bolilor cardio-vasculare;
- maxim 125.000.000 lei pentru proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic;
- maxim 250.000.000 lei pentru proiecte de infrastructură de apă-canalizare;
- maxim 250.000.000 lei pentru proiecte de infrastructură edilitară.

Descarcă documentul

Proiectul de OUG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia (n.r. 10 august).

Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: acte.normative@mfe.gov.ro sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro