Participarea ADRBI la Saptamana Europeana a Regiunilor si Oraselor 2020


În perioada 5-22 octombrie 2020, a avut loc a XVIII-a ediţie a „Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor” (EWRC), în cadrul căreia funcționari din cadrul administraţiilor regiunilor și orașelor, autorităţilor de management şi organismelor intermediare, precum și experți și reprezentanți ai mediului universitar au avut ocazia să facă schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul dezvoltării regionale și urbane. În cadrul EWRC, orașele și regiunile își arată capacitatea de a crea creștere și locuri de muncă, de a implementa politica de coeziune a Uniunii Europene și de a dovedi importanța nivelului local și regional pentru o bună guvernare europeană. De asemenea, este o platformă recunoscută de dialog politic pe teme de dezvoltare regională UE și de sensibilizare a factorilor de decizie față de importanța regiunilor și orașelor în procesul de elaborare a politicilor UE. Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este cel mai mare eveniment public de acest tip la nivel european.

Având în vedere contextul pandemiei Covid19, Comitetul European al Regiunilor şi DG Regio din cadrul Comisiei Europene au luat decizia ca anul acesta toate evenimentele programate şi cele în curs de programare să se desfăşoare în mediul online. Astfel, pentru a putea acoperi cât mai bine temele, această ediţie s-a întins pe parcursul a trei perioade, în luna octombrie. 

Temele de dezbatere pentru ediţia de anul acesta au fost: Europa Verde / Coeziune şi cooperare / Cetăţeni mai puternici

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov s-a alăturat unui parteneriat format din regiuni din Portugalia, Spania şi Italia, în vederea organizării evenimentului "How can regions enable the Green Deal", pe 20 octombrie 2020, între orele 09:30 - 11:00 CET. Partenerii și-au împărtășit abordările asupra problemelor cu care se confruntă în implementarea strategiilor și proiectelor lor privind eficiența energetică și au prezentat modul în care aceste acțiuni ajută la implementarea obiectivelor politicii europene. Detalii

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a organizat în data de 21 octombrie 2020, între orele 11:00 - 12:30 CET, un eveniment conex Săptămânii Europene a Regiunilor şi Orașelor, dedicat coeziunii sociale pentru mediul de afaceri local, cu accent pe digitalizare. Evenimentul a fost susținut şi moderat de EURADA - Asociația Europeană a Agențiilor pentru Dezvoltare. Public-țintă: mediul privat din regiunea București-Ilfov, camere de comerț şi industrie, autorități locale. Detalii

 

În perioada 6-22 octombrie 2020, echipa de proiect din cadrul Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a participat la o serie de webinarii desfășurate în cadrul „Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor” relevante în raport cu obiectivele proiectelor Blue Green City, EXTRA-SMEs, iBuy și Green Screen. Detalii

 

 

 

În aceeași perioadă, 6-22 octombrie 2020, membrii echipei de implementare a proiectului AgroRES din cadrul Departamentului de Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la o serie de webinarii relevante ȋn raport cu tematica proiectului – producția și utilizarea energiei regenerabile în sectorul agricol și rural. Detalii

 

Și tot în perioada 6-22 octombrie, membrii echipei de implementare a proiectului e-MOPOLI din cadrul Departamentului de Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au participat la o serie de webinarii relevante ȋn raport cu tematica proiectului – îmbunătățirea politicilor regionale specifice în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon provocată de activitățile de  transport și logistică din zonele urbane și extra-urbane. Detalii

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro