3 noiembrie 2021 - Prioritatile Programului Operational 2021-2027 in regiunea Bucuresti-Ilfov


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) a organizat în data de 3 noiembrie 2021 evenimentul online de prezentare a priorităților Programului Operațional Regional 2021 – 2027.

Acest eveniment de informare la nivel local este conex Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, cea mai mare manifestare anuală dedicată politicii de coeziune organizată la Bruxelles de Comisia Europeană – DG Regio și Comitetul European al Regiunilor, la care au participat peste 10.000 participanți, reprezentanți ai administrației publice locale și regionale, politicieni, experți in derularea proiectelor cu fonduri europene, reprezentanți ai mediului universitar.

Cu mai mult de 20 ani experiență în implementarea proiectelor cu finațare europeană, ADR București - Ilfov devine Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027. Prioritățile sunt aliniate cu cele ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea regiunii prin protejarea mediului, sprijinirea înaltei mobilități și reducerea amprentei de carbon, cât și preocuparea majoră pentru implicarea actorilor locali și regionali.

Obiectivele evenimentului au susținut beneficiile politicii de coeziune, așa cum au rezultat din anii anteriori, și prezentarea prioritățile care atrag și susțin nevoia de investiții în continuare.

Înregistrarea la eveniment a fost deschisă,  au participat online peste 200 reprezentanți ai instituțiilor publice locale, mediului academic, mass-mediei, ONG-urilor, IMM-urilor interesate, mediului bancar,  beneficiari proiecte finanțate prin POR 2014-2020 și publicul interesat de prioritățile de dezvoltare pentru regiunea București-Ilfov, în perioada următoare.

Dl. Dan Nicula, Director General al ADR București – Ilfov a prezentat demersul de construire a POR BI 2021-2027 care va contribui la îndeplinirea viziunii strategice a regiunii București-Ilfov prin intermediul a opt priorități. Acestea sunt: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (1), O regiune digitalizată (2), O regiune prietenoasă cu mediul (3), O regiune cu mobilitate ridicată (4), O regiune accesibilă (5), O regiune educată (6), O regiune atractivă (7), Asistență tehnică (8). Ele au fost conturate având la bază prioritățile Planului de Dezvoltare Regională BI 2021-2027 și cele ale Strategiei de Specializare Inteligentă BI 2021-2027, inclusiv orientările în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027 formulate în Raportul de țară din 2019 al CE.

Programul Operațional Regional 2021-2027 este în consultare publică și poate fi accesat la link-ul: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/ , urmând ca în perioada următoare să fie organizate o serie de acțiuni, cu un calendar publicat pe site-ul www.adrbi.ro .

  • D-na Alina Ciolan, manager de proiect, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, a prezentat proiectul „Sistemul integrat de informare călători, ca parte sin Sistemul ITS Integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov ;
  • Ștefan Roșeanu, consilier TPBI și Manager de proiect Trenul Metropolitan București – Ilfov, a evidențiat importanța trenului metropolitan pentru dezvoltarea mobilității urbane în regiune;
  • D-na Gabriela Aldea, Șef Serviciu Cooperare Internă şi Internaţională, Consiliul Judeţean Ilfov, a prezentat proiecte prezente și viitoare cu finanțarea Programului Operațional Regional, provocările și satisfacțiile proiectelor cu finanțare europeană pentru dezvoltarea Ilfovului;
  • Din partea MIPE/ Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, d-na Ivona Batali, Director Direcția Cooperare Europeană și Internațională a prezentat noua platformă online cu proiecte și programe de finanțare disponibile în România, ce poate fi accesată la: oportunitati-ue.gov.ro , și a menționat buna colaborare dintre MIPE și ADR București-Ilfov, care va deveni  Autoritate de Management pentru POR 2021-2027.
  • D-na Simona Curpăn, Șef Departament Promovare Regională şi Investiţii, ADR București-Ilfov, a extras din experiența anilor trecuți o serie de lecții și inițiative pentru viitorul program operațional, cu exemple de proiecte finantate in perioada 2014-2020. Clipul video de suport poate fi accesat aici: https://www.youtube.com/watch?v=Ij18UQe4lxM .

Printre concluziile formulate de către dl. Dan Nicula, Director General ADR București - Ilfov, cea legată de caracterul consultativ al POR 2021-2027 este importantă prin faptul că reprezintă o invitație pentru potențialii beneficiari, experți și publicul larg de a cunoaște prioritățile, resursele alocate și posibil disponibile și  de a se implica în definitivarea acestui document de importanță strategică pentru dezvoltarea regiunii București – Ilfov (https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/).

Agenda evenimentului

Exemple de proiecte derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020:


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro