Apel de proiecte pentru promovarea dezvoltarii la nivel local


În atenția solicitanților de finanțare în cadrul apelurilor CP14/2021!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) a lansat pe 19 ianuarie 2021, în cadrul axei prioritare 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, OS 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, un apel de proiecte pentru consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din București-Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Solicitanții și partenerii pot fi:

  • ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, camerele de comerț);
  • Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

Apelul are o alocare financiară eligibilă orientativă de 4.250.000 lei. 

Valoarea eligibilă minimă a proiectelor finanțate este de 150.000 de lei, iar cea maximă este de 425.000 de lei.

Proiectele pot fi depuse exclusiv prin aplicația MySMIS, până pe 31 martie 2021, ora 23.59, urmând să fie finanțate în baza punctajului obținut, în limita alocărilor financiare ale apelurilor.

Ghidul solicitantului CP14/2021 (POCA/660/2/1): „ Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” pentru regiunea mai dezvoltată B-IF, împreună cu anexele acestuia:

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro