Dezbatere publica - Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant


Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ și pentru modificarea și înlocuirea anexei la ordin.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. Programul vizează modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora.

Eligibile pentru accesarea acestui program sunt unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, județ și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Propunerea de Ghid al Solicitantului poate fi descărcată de aici:
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-ordin-al-ministrului-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-nr-2057-2020-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-cresterea-eficientei-energetice-si-gestionarea-/4336

Eventualele opinii/propuneri/sugestii pot fi transmise până pe 10.07.2021 la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu. Persoana de contact este: doamna Victoria Antoci, adresă de e-mail: victoria.antoci@afm.ro

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro