Calendar orientativ lansare apeluri de proiecte pentru Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, a publicat calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte. Conform acestuia, urmează să fie lansate 28 de apeluri de proiecte pe 7 Priorități ale Programului.

Acest calendar are rolul de asigura un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare. El reprezintă o estimare și va fi actualizat in cazul in care apar noi informații relevante.

Calendarul estimativ al lansărilor de proiecte PR București-Ilfov 2021-2027

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro