19 martie 2024 - Intalnirea de lucru „Criteriile de selectie a operatiunilor ce vizeaza Mobilitatea Urbana Durabila in cadrul PR BI 2021-2027”


Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov a organizat, în data de 19.03.2024, întâlnirea de lucru cu tema „Criteriile de Selecție a Operațiunilor ce vizează Mobilitatea Urbană Durabilă în cadrul Programul Regional București-Ilfov 2021-2027”. 

Întâlnirea s-a desfășurat în regim hibrid, cu participarea fizică și online a reprezentanților Primăriei Municipiului București, Primăriilor Sectoarelor Municipiului București, Primăriilor Orașelor din județul Ilfov, ai ADIZMB – Zona Metropolitană București, ai ADITPBI (TPBI) etc.

După o scurtă prezentare a Priorității 4 - O regiune cu mobilitate ridicată a PR BI, discuțiile s-au axat asupra criteriilor de evaluare și selecție a proiectelor. Dezbaterea a fost  productivă, cu discuții concentrate pe fiecare criteriu, iar observațiile și feedback-ul participanților vor fi valorificate ulterior în definitivarea Grilei de evaluare tehnică și financiară care stă la baza Ghidului Solicitantului.

Calendarul estimativ al lansării apelurilor de proiecte în cadrul PR BI este disponibil aici: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027.


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro