28 septembrie 2021 - Conferinta internationala online “Valorile europene in regiunile din Romania“


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) a participat la Conferința internațională din data de 28 septembrie 2021 cu titlul „Valorile europene în regiunile din România”, organizat de ROREG, Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România.

Asociația este un organism neguvernamental creat în anul 2005 care reunește cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională din România și are ca scop promovarea unei abordări comune și unitare în ceea ce privește dezvoltarea regională și implementarea programelor cu finanțare regională.

Conferința s-a adresat factorilor de decizie și personalului tehnic din cadrul autorităților publice locale care gestionează și implementează proiecte finanțate prin fonduri europene. Totodată, participarea a fost deschisă persoanelor interesate de tematicile discutate, care doresc să asculte, să găsească inspirație și să interacționeze cu experții invitați.

Temele conferinței internaționale au fost:

  • Viziunea UE asupra dezvoltării regionale 2021-2027, invitat D-na Elisa Ferreira, Comisar European pentru Coeziune și Reforme
  • Regiunile din România – trecut, prezent și viitor, reprezentanți ai celor opt Agenții pentru Dezvoltare Regională

S-au desfășurat și patru paneluri cu experți invitați de la nivelul regiunilor europene – Regiuni verzi, Instrumente de dezvoltare urbană, Regiuni inovatoare și Dezvoltarea capacității administrative la nivel regional.

În cadrul panelului Instrumente de dezvoltare urbană, moderat de domnul DAN NICULA, Director General al ADRBI, au fost prezentate politicile europene existente, pașii făcuți până în prezent de România în elaborarea propriei politici urbane și sprijinul World Bank (Băncii Mondiale), modul în care cerințele din regulamentele europene sunt aplicate deja în elaborarea Programelor Operaționale Regionale (exemplu cel al regiunii Nord-Vest), precum și modul în care autoritățile locale văd orașele în viitor. Experții invitați au fost: D-na Daciana Carmen Crastiu – Manager de program, Comisia European DG Regio; dl. Adrian Teban – Președintele Asociației Orașelor din România; dl. Marcel Ionescu-Heroiu – Expert Senior Dezvoltare Urbană, Banca Mondială; dl. Liviu Băileșteanu – Director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; dl. Alfred Zsejki – Expert în cadrul ADR Nord-Vest. 

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020. Mai multe informații despre activitatea Asociației ROREG puteți găsi pe pagina web: www.roreg.eu.


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro