Programul Operational Regional pentru regiunea Bucuresti-Ilfov 2021-2027 a fost avizat de Guvernul Romaniei!


Guvernul României a avizat Programul Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov (POR BI) 2021-2027, realizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management. Documentul a fost transmis Comisiei Europene pentru verificare și aprobare.

Pentru pregătirea acestui program, ADRBI a elaborat strategia şi toate documentele pregătitoare, a negociat structura  și a contribuit la corelarea obiectivelor de politică ale Uniunii Europene cu nevoile identificate în regiune, în permanentă legătură cu toți cei interesați. Toate versiunile programului au fost publicate și discutate atât cu potențialii beneficiari, cât și cu decidenții de la nivel local și național, cu reprezentați ai societății civile, mediului de afaceri, mediului academic și universitar și ai institutelor de cercetare.

Programul Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 are propusă o alocare UE de aproximativ 586,6 milioane de euro, la care se va adăuga o cofinanțare națională de aproximativ 880 de milioane de euro. Față de perioadele anterioare de programare, am reușit o creștere substanțială (de peste trei ori) a finanțării de care poate beneficia regiunea București-Ilfov.

Programul își propune stimularea inovării și creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei. Regiunea de capitală va beneficia de fonduri europene pentru digitalizare și întreprinderi dinamice, o sumă importantă urmând să fie alocată și pentru proiecte „verzi”. Un element-cheie în implementarea programului va fi capacitatea autorităților locale de a aborda diferitele probleme în mod integrat, prin intermediul strategiilor teritoriale.

Programul Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027, în forma avizată de către Guvernul României şi transmisă Comisiei Europene, poate fi consultat și descărcat de aici.

Mai multe detalii despre POR BI 2021-2027

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro