Acord intre Guvernul Romaniei si BEI pentru sprijinirea implementarii proiectelor 2021-2027


În ședința de Guvern din 25 august 2021 a fost aprobat memorandumul de intelegere propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru colaborarea dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) în vederea sprijinirii proiectelor cu finanțare europeană 2021-2027.

Rezultat în urma negocierilor purtate de către oficialii MIPE cu reprezentanții Băncii Europene de Investiţii, documentul stabilește modalitatea prin care BEI va acorda asistența tehnică României în perioada de programare 2021-2027 în vederea realizării obiectivelor din cadrul Acordului de Parteneriat, a agendei de reforme structurale, a investiţiilor în sectorul public, creşterii absorbţiei fondurilor europene, precum şi pregătirii următoarei perioade de programare.

Potrivit acordului, Guvernul României va beneficia de sprijinul și expertiza unor experţi din cadrul unor reputate instituţii financiare internaţionale și BEI în două domenii de intervenţii, respectiv pentru:

  • nevoile orizontale, și anume: creșterea capacităţii administrative a autorităţilor de management, organismelor intermediare şi a altor beneficiari publici pentru identificarea, pregătirea şi implementarea proiectelor; gestionarea procesului de închidere a Programelor Operaţionale finanțate în cadrul perioadei de programare 2014 – 2020; consultanţă pentru echipele de proiect şi departamentele implicate în pregătirea, gestionarea şi implementarea proiectelor; training; identificarea aspectelor legate de guvernanţă, simplificarea şi eficientizarea cadrului legislativ şi de reglementare naţional aferent absorbţiei fondurilor UE; îndeplinirea condiţiilor favorizante.
  • nevoile specifice referitoare la implementarea programelor operaţionale: monitorizare, evaluare, pregătire şi implementare; asigurarea unor experţi care să sprijine pregătirea şi implementarea proiectelor; sprijin metodologic pentru pregătirea ghidurilor necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectelor.

Sursa: https://mfe.gov.ro/acord-intre-guvernul-romaniei-si-banca-europeana-de-investitii-pentru-sprijinirea-implementarii-proiectelor-2021-2027/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro