7 februarie 2024 - Grup de lucru PR BI 2021-2027 cu reprezentanti ai mediului privat


Autoritatea de Management a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (AM PR BI) a organizat în data de 7 februarie 2024, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI), prima întâlnire a grupului de lucru cu reprezentanții mediului privat din regiunea București-Ilfov, pe tema investițiilor dedicate microîntreprinderilor vizate în Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Discuțiile interactive au generat propuneri pentru modificarea și îmbunătățirea atât a metodologiei de evaluare, cât și a criteriilor de evaluare și selecție aferente acțiunii 1.8 – „Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor”, dintre care putem enumera:

  • diminuarea perioadei de consultare publică a ghidului solicitantului de la 3 luni la 2 luni;
  • menținerea celor 2 luni pentru pregătirea proiectelor de la momentul lansării apelului și a ghidului solicitantului final;
  • definirea inovării de produs și de proces, pentru a oferi claritate criteriului de prioritizare 1.2, care vizează punctarea caracterului inovativ al produsului/serviciului/procesului dezvoltat prin proiect;
  • modificarea criteriului 1.3 referitor la sediul social al solicitantului în sensul punctării diferențiate a solicitanților care deja au sediul social în regiune înregistrat înainte de 01.01.2024 și a solicitanților care își asumă înregistrarea acestuia până la momentul efectuării primei plăți;
  • diminuarea punctajului aferent criteriului 1.4 și punctarea proiectelor care includ activități de internaționalizare;
  • încurajarea egalității de gen prin acordarea de puncte suplimentare solicitanților care au cel puțin unul dintre administratori sau reprezentantul legal o persoană de sex feminin desemnată înainte de 01.01.2024;
  • modificarea criteriului 2.2 în sensul punctării, cu ajutorul unei formule de interpolare, a proiectelor care vor include activități de sprijin pentru procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în limita a 20% din valoarea totală eligibilă;
  • detalierea subcriteriilor aferente criteriului 3.1 pentru a oferi claritate asupra modalității de punctare a calității planului de afaceri și a bugetului proiectului.

Toate aceste modificări vor fi propuse pentru discuții în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului de la finalul acestei luni, la fel ca toate celelalte propuneri de modificare și îmbunătățire pe care le vom colecta în viitoarele întâlniri ale acestui grup de lucru.

În acest sens, dacă sunteți interesați să luați parte la discuțiile viitoare ale acestui grup de lucru, vă invităm să ne transmiteți pe e-mail la adresa inovare@adrbi.ro, intenția de a participa împreună cu numele și prenumele și instituția pe care o reprezentați sau a persoanei pe care o nominalizați să participe.

Tot ieri, la sediul ADR BI au avut loc consultări cu potențialii beneficiari ai Priorității 1 a Programului Regional București-Ilfov, necesare pentru sprijinirea participării lor la Program. Scopul acestor consultări a fost de a identifica nevoile specifice de informare și comunicare ale acestora, care pot constitui obstacole în elaborarea și implementarea unor proiecte de calitate și relevante la nivel regional. Prin intermediul acestor consultări, AM PR BI își propune să identifice acțiunile și instrumentele de comunicare cele mai eficiente pentru a veni in întâmpinarea potențialilor beneficiari, pentru  construirea unei relații de încredere și parteneriat.

Mulțumim pentru implicare tuturor participanților, iar pentru mai multe detalii despre program puteți accesa următorul link: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro