25 noiembrie 2021 - Evenimentul de lansare al Instrumentului de autoevaluare pentru strategiile de dezvoltare urbana durabila (SAT4SUD)


Pentru a veni în sprijinul autorităților publice locale care dezvoltă sau intenționează să dezvolte o strategie de dezvoltare urbană durabilă, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), în colaborare cu DG REGIO, a organizat, în data de 25 noiembrie 2021, Evenimentul de lansare al Instrumentului de autoevaluare pentru strategiile de dezvoltare urbană durabilă (SAT4SUD).

SAT4SUD este un instrument online care poate fi folosit pentru a evalua strategiile urbane, recunoscând punctele forte și identificând oportunități de îmbunătățire. Instrumentul are la bază Manualul JRC de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Urbană Durabilă, disponibil la următorul link:https://urban.jrc.ec.europa.eu/sat4sud/en.

Alte resurse:

Prezentările de la eveniment: https://sat4sud.tw.events/en/video-et-speaker-presentations.

Alte instrumente JRC pentru strategii urbane: https://urban.jrc.ec.europa.eu/strategies/en

SUD Handbook webinar series 

DG REGIO newsletter

URBACT Toolbox

UIA newsletter

Mate Translate

 

Înscrierile la eveniment se pot realiza la următorul link: https://sat4sud.tw.events/en/registration-form, iar agenda poate fi consultată aici: https://sat4sud.tw.events/en/programme.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro