Consultare publica - Ghidul solicitantului CP 18/2022 (MySMIS: POCA/1014/2/1) - regiunea mai dezvoltata


AM POCA a lansat in data de 30 martie 2022, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 2.1:  Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Ghidul solicitantului pentru CP 18/2022 (MySMIS: POCA/1014/2/1)Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată, împreună cu anexele acestuia.

Prin acest apel, AM POCA intenționează să acorde finanțare autorităților publice locale din regiunea mai dezvoltată, respectiv de la nivelul județului Ilfov, a municipiului București și de la nivelul sectoarelor municipiului București, pentru următoarele domenii vizate de rezultatele POCA:

  • Măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare și elaborarea/actualizarea documentelor strategice (corespunzătoare rezultatului de program R1),
  • Măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, pentru competențele exclusive și partajate ale autorității locale (corespunzătoare rezultatului de program R3).

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel unităţi administrativ-teritoriale – județe (județul Ilfov) și municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor (București și sectoarele municipiului Bucureşti).

Opiniile și propunerile pentru îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, la  adresa  amdca@poca.ro, până la data de 4 aprilie 2022, ora 23:59.

Ghidul solicitantului poate fi gasit la adresa: http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-cp-18-2022-mysmis-poca-1014-2-1-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro