31 martie 2023 - Workshop-ul "Spre o mai buna planificare strategica regionala si servicii de sprijin pentru inovare"


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a organizat în data de 31 martie 2023 în colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD și  Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG, workshop-ul „Spre o mai bună planificare strategică regională și servicii de sprijin pentru inovare”.

Acesta face parte din proiectul Sprijin în stabilirea unei rețele naționale de centre regionale de competență pentru planificare strategică și servicii de sprijin pentru inovare, dedicat consolidării capacității administrative în planificare strategică și oferirea de sprijin regiunilor în vederea îmbunătățirii ecosistemului de inovare regional.

Atelierul a adus împreună actori regionali importanți, respectiv reprezentanți ai: autorităților publice locale, universităților, institutelor de cercetare, centrelor de transfer tehnologic, clustere, structuri de sprijin ale afacerilor, structuri asociative a IMM-urilor care oferă sprijin pentru IMM-uri.

Prima parte a workshop-ului a fost axată pe identificarea punctelor forte dar și a provocărilor în legătură cu planificarea strategică și inovarea de la nivelul regiunii, iar a doua parte s-a concentrat pe facilitarea schimbul de idei dintre participați astfel încât acestea să conveargă către formularea de potențiale soluții în scopul consolidării ecosistemului de inovare regional.

Ca parte a acestui proiectului, OECD a realizat și o serie de întâlniri online, desfășurate între 1 și 2 martie 2023, atât cu o parte din experții Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, cât și cu actorii ecosistemului de dezvoltare regională, care au avut drept scop fundamentarea discuțiilor derulate în cadrul atelierului de lucru.

Concluziile discuțiilor vor fi înglobate de către echipa OECD într-un Plan de Acțiune care va avea drept scop îmbunătățirea activităților de planificare strategică și livrarea de servicii suport în domeniul inovării de către ADRBI.


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro