19 octombrie 2023 – Reuniunea Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Bucuresti-Ilfov


În data de 19 octombrie 2023 a fost organizată în format online cea de-a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional București-Ilfov (CM PR BI) care s-a bucurat de prezența a peste 70 de persoane: membri, observatori și invitați.

Reuniunea a fost moderată de Dan Nicula, Președintele Comitetului și Directorul General al ADR BI, și Gina Păun, Șeful Autorității de Management a PR BI, cu sprijinul Direcției Generale Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene reprezentate de Krzysztof Kasprzyk, șef de unitate adjunct, Irina Șofletea, Haroun Khalid, Raluca Frunză și Roxana Laiu.

În cadrul reuniunii, în urma dezbaterilor, membri au decis adoptarea Minutei Reuniunii CM PR BI din 18 iulie și a Criteriilor de Selecție pentru Apelul 5.1. dedicate investițiilor în drumuri județene. De asemena, au mai fost supuse dezbaterii Criteriile de selecție pentru Apelul 6.1. dedicate investițiilor în infrastructură pentru învățământ timpuriu (creșe și grădinițe) și o serie de modificări asupra Criteriilor de Selecție deja aprobate în reuniunea anterioară (18 iulie 2023) vizând Apelul 6.2. investiții în infrastructura pentru învățământ primar și secundar și Apelul 3.1. investiții pentru eficiență energetică în clădiri rezidențiale, acestea urmând să fie supuse aprobării prin consultare scrisă.

Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat și următoarele:

  • Concluziile Reuniunii „Evaluarea Anuală a Performanței Programelor Regionale” organizate la Timișoara între 27-28 septembrie;
  • Metodologia privind Integrarea Principiilor Orizontale Privind Egalitatea de Șanse și Tratament, Accesibilitatea, Nediscriminarea și Incluziunea în Cadrul Proiectelor Finanțate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027;
  • Foaie de Parcurs - Dezvoltarea Capacității Administrative și Strategia de Asistență Tehnică a Autorității de Management a Programului Regional București-Ilfov;
  • Prima Versiune a Planului de Evaluare a Programului Regional București-Ilfov.

Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro