Sprijin pentru ADR BI in pregatirea POR 2021-2027


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR BI în pregătirea POR 2021-2027", Cod SMIS 2014+ 140654 /Cod proiect 2.1.156, în data de 8 iulie 2021.

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Asistență Tehnică, Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional București-Ilfov perioada 2021-2027.

Obiectivul specific al proiectului este operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov de Autoritate de Management pentru POR BI 2021-2027.

Rezultatele așteptate, ca urmare a implementării proiectului sunt:
• 1 Program Operațional Regional elaborat și transmis către CE
• 1 Descriere de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR BI în calitate de AM POR 2021+
• 1 Pachet de proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul ADR BI în calitate de AM POR 2021+

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.041.613,87 lei, din care 1.633.291,1 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 408.322,77 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Perioada de implementare a proiectului este de 7 de luni (1 iunie 2021 – 31 decembrie 2021).

Informații suplimentare se pot obține la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, Str. Mihai Eminescu, nr. 163, Sector 2, Municipiul București, telefon 0213159659/fax 0213159665, e-mail: contact@adrbi.ro, website: www.adrbi.ro.

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro