21-23 noiembrie 2023 - Participarea reprezentantilor AM PR BI la conferinta internationala pe tema „Clusterele - Motor al Ecosistemelor Regionale de Inovare”.


Necesitatea consolidării permanente a capacității administrative la nivelul Autorității de Management a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (AM PR BI) pentru a înțelege fiecare detaliu al modelului de funcționare și de organizare a unui cluster inovativ, a tipurilor de activități și tipurilor de servicii, pe care acestea le pot oferi membrilor din categoria IMM la nivel regional, în vederea sprijinirii inovării și a implementării cu succes a unor proiecte inovatoare, a determinat participarea reprezentanților AM PR BI, în perioada 21-23 noiembrie 2023 la Iași, la conferința internațională pe tema „Clusterele - Motor Al Ecosistemelor Regionale De Inovare”.

Conferința a făcut parte din seria de evenimente generic intitulate „Clusters meet regions” și a fost organizată de Platforma Europeană de Colaborare a Clusterelor (European Cluster Collaboration Platform https://clustercollaboration.eu/), în numele Comisiei Europene și în parteneriat cu colegii noștri din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est și Asociația Clusterelor din România – CLUSTERO, iar printre vorbitori s-au numărat reprezentanți ai DG GROW și DG REGIO, ai European Cluster Alliance, ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ai UEFISCDI, precum și reprezentanți ai mai multor clustere din România, Ucraina, Moldova și Spania care și-au prezentat proiectele, exemplele de bună practică și realizările lor pe tema tranziției verde și digitale.

Discuțiile s-au axat pe dezbaterea rolului clusterelor ca facilitatori ai creșterii inteligente și ca parteneri de dialog în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor și programelor de dezvoltare regională, cu accent pe cercetare-inovare, specializare inteligentă și pe cooperare interregională. Iar atelierul de lucru interactiv, la care reprezentanții AM PR BI au participat activ, a vizat în principal problematica finanțării clusterelor de inovare în programele regionale, accentul fiind pus asupra tipurilor de proiecte potențial finanțabile, a obiectivelor, activităților și rezultatelor ce vor fi vizate în programele regionale și, nu în ultimul rând, s-au conturat lecțiile cheie învățate din schemele precedente de finanțare pentru clustere de la nivel național.

Toate informațiile din cadrul acestei conferințe vor fi fructificate la maxim posibil la nivelul AM PR BI, întrucât, sprijinirea clusterelor de inovare este una din principalele acțiuni aferente Priorității 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 și pentru care se află în curs de pregătire un prim draft al ghidul solicitantului și a criteriilor de eligibilitate și selecție a proiectelor, ce vor fi lansate în consultare publică atât la nivelul Comitetului de Monitorizare al PR în întâlnirile planificate pentru începutul anului viitor, cât și la nivelul publicului larg interesat, pe site-ul www.adrbi.ro la secțiunea dedicată PR BI - https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027.


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro