14 decembrie 2023 - Instructiunea AM PR BI nr.1 din 14.12.2023


Autoritatea de Management pentru PR BI a emis INSTRUCȚIUNEA NR.1 din 14.12.2023 privind interpretarea unor prevederi din cadrul Ghidurilor solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021–2027.

Instrucțiunea AM PR BI este aplicabilă tuturor ghidurilor solicitantului care au fost aprobate și care se vor aproba, respectiv apelurile de proiecte lansate și care urmează să se lanseze în cadrul Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Prevederile se referă la completarea secțiunii 5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile din ghidurile solicitantului, potrivit căreia cheltuielile excluse de la finanțare conform art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1058 sunt considerate cheltuieli neeligibile, fiind aduse o serie de clarificări referitoare la prevederile Regulamentului UE nr. 2021/1058, Articolul 7 Excludere din domeniul de aplicare al FEDR și al Fondului de coeziune.

Descarcă aici - INSTRUCȚIUNEA AM PR BI NR.1 din 14.12.2023 privind interpretarea unor prevederi din cadrul Ghidurilor solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021 – 2027

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro