12 iunie 2024 - EU Green Week - ”Rezilienta apei – element strategic pentru un viitor sustenabil al regiunii”


ADRBI a organizat un eveniment fascinant în cadrul EU Green Week 2024!

Sub egida Comisiei Europene, ADRBI a organizat o incursiune captivantă în lumea apei, în cadrul EU Green Week 2024. Evenimentul "Rezilienţa apei – element strategic pentru un viitor sustenabil al regiunii", dedicat elevilor de la trei licee din București și Ilfov – beneficiare ale unor investiții din fonduri europene, a avut loc pe 12 iunie 2024 și a curpins o serie de activități interactive și informative. Acesta se alătură celor peste 100 de iniţiative din toată Europa. 

Mesajul ediţiei:

Programul a inclus:

  • O prezentare captivantă la Parcul Dendrologic din Brănești, ecosistem sprijinit printr-o finanțare europeană a Colegiului Silvic „Theodor Pietraru” din Brănești. Aici elevii vor afla despre importanța apei pentru ecosistem și despre diversele specii de plante și animale care depind de ea, ca şi despre Programul Regional Bucureşti-Iflov 2021-2027, o resursă importantă pentru dezvoltarea regiunii.
  • Un tur ghidat la cea mai mare stație de epurare a apelor uzate din România - Glina, unde elevii vor descoperi procesul complex de tratare a apei uzate și vor înțelege importanța protejării mediului.

Această oportunitate unică a permis elevilor să:

  • Descopere o sursă de finanţare europeană importantă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov
  • Dobândească cunoștințe valoroase despre resursele de apă și despre provocările cu care se confruntă.
  • Dezvolte o conștientizare sporită a necesității de a proteja apa și de a utiliza resursele naturale în mod durabil.
  • Participe la o experiență educațională interactivă și distractivă, în aer liber.

Participarea la evenimentul ADRBI a fost ocazie excelentă pentru elevi de a se implica activ în problemele de mediu și de a contribui la un viitor mai durabil.

Mulţumim elevilor şi coordonatorilor de la Colegiul Tehnologic „Cezar Nicolau”, Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” din Brănești, Liceul Adventist „Ștefan Demetrescu” din Bucureşti, domnului Constantin Turmac, preşedintele Fundaţiei Snagov, care a susţinut prezentarea din Parcul Dendrologic Brăneşti, echipei Apa Nova Bucureşti, care ne-a găzduit la Staţia de Epurare a Apelor Uzate Glina şi ne-a oferit o prezentare a sistemului de epurare apelor, precum şi Primăriei Municipiului Bucureşti şi Primăriei Comunei Brăneşti, a căror implicare a asigurat punerea în contact şi succesul evenimentului.

Acţiunea a fost sprijinită prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027. O scurtă prezentare a acestuia se găseşte alăturat.

Împreună putem contribui la un mediu mai curat!

Ne puteţi susţine cu Îmi place şi distribuie la https://www.facebook.com/adrbi/videos/804344738332032

Pentru a descoperi alte iniţiative de sprijinirea a politicii de mediu a Uniunii Europene, urmăriţi https://green-week.event.europa.eu/index_en


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro