15 mai 2024 - Caravana REGIO la Academia de Studii Economice


Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a fost în caravană REGIO, la Academia de Studii Europene, în faţa studenţilor masteranzi ai programului Economie şi Afaceri Internaţionale, la cursul Politica de coeziune a Uniunii Europene.

Am prezentat un scurt istoric al ADRBI, mecanismul depunerii de proiecte şi de derulare, exemple de investiţii finanţate cu ajutorul fondurilor europene din regiunea Bucureşti-Ilfov - Proiecte finanţate prin Regio în Bucureşti 2014-2020.

O secţiune a fost dedicată Programului Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027, provocărilor şi oportunităţilor pe care le oferă actorilor publici şi privaţi din regiune.

În ultima parte au fost prezentate studenţilor oportunităţi de finanţare prin programe gestionate direct de Comisia Europeană - reţeaua Enterprise Europe Network şi proiectul PROSME derulat de Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul ADRBI. 

Pentru ADRBI provocarea constă în rolul de autoritate de management, iar pentru beneficiarii Programului în a elabora şi implementa proiecte de real impact asupra comunităţii.

O concluzie care obligă, dar încurajatoare pentru viitorii absolvenţi a constat în faptul că nevoia de resurse umane calificate va fi foarte mare pentru implementarea tuturor proiectelor finanțate cu fonduri europene.

Mulţumim pentru găzduirea în cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale doamnei prof. univ. dr. Gabriela Drăgan! 

RESURSE suport:


Galerie foto

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro