ANAP lanseaza procesul de evaluare si selectie a UCA-urilor la nivel local


Agenția Națională pentru Achiziții Publice anunță lansarea procesului de evaluare și selecție a organizațiilor interesate să înființeze Unități de Achiziții Publice Centralizate (UCA) la nivel local.

Alături de instrumente precum acordul cadru sau sistemul dinamic de achiziții, centralizarea achizițiilor în administrația locală la nivelul unităților de achiziții publice centralizate contribuie la realizarea de achiziții în condiții de eficiență economică și socială. UCA sunt utilizate sistematic de peste 15 ani în majoritatea administrațiilor locale din Uniunea Europeană și s-au dovedit relevante atât pentru reducerea costurilor, a riscurilor de neconformitate cu legislația în achiziții cât și pentru creșterea eficacității rezultatului achizițiilor și eficienței procesului de achiziție. În România, similar practicilor din alte State Membre, implementarea conceptului de UCA în administrația locală este inițiată prin crearea unui cadru care permite manifestarea interesului unei instituții de a realiza achiziții în condiții de eficiență economică, în baza strategiei instituției și în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii sale.

Inițiativa de înființare a UCA locale se bazează pe participarea voluntară a organizațiilor interesate. Acestea pot îndeplini următoarele roluri:

- Organizații Partenere, mai ales la nivel local (Consilii Județene, Primării sau alte instituții și autorități publice locale) – înființează UCA cu sprijinul BEI;

- Beneficiari finali – Autorități Contractante la nivel local care vor apela la serviciile oferite de UCA.

În prezent, Proiectul se află în etapa de identificare și selecție a Organizațiilor Partenere care sunt interesate să înființeze cu sprijinul echipei BEI, UCA la nivel local.

Etapa de identificare și selecție a organizațiilor partenere se derulează în perioada aprilie – iunie 2021 și include următoarele activități:

  1. Lansarea unui chestionar adresat instituțiilor și autorităților publice interesate în vederea colectării informațiilor calitative și cantitative necesare pentru evaluarea disponibilității și a capacității acestora de a derula exercițiul de înființare / funcționare a UCA.

            Exprimarea voinței și interesului instituției pe care o reprezentați în legătură cu inițiativa de înființare a UCA se realizează prin Completarea chestionarului AICI.

            Chestionarul este disponibil pentru completare până la data de 23 aprilie 2021.

2. Realizarea unor ateliere adresate instituțiilor și autorităților publice interesate pentru informarea cu privire la demersurile propuse în cadrul Proiectului și, respectiv, procesul de selecție și pașii următori.

Atelierele vor avea loc online, prin intermediul aplicației Webex, în datele

  • Joi, 15 aprilie 2021, orele 09:00 – 11:00 și
  • Vineri, 16 aprilie 2021, orele 09:00 – 11:00.

            Instituțiile și autoritățile publice locale interesate sunt invitate să se înscrie la oricare dintre cele două ateliere prin transmiterea unui e-mail la adresa ucalocale@ro.ey.com până la data de 9 aprilie 2021.

            Pentru mai multe detalii privind Proiectul și activitățile sale, nu ezitați să contactați echipa de implementare la adresa menționată mai sus.

     

3. Realizarea unor discuții bilaterale cu potențialele Organizații Partenere Candidate care și-au exprimat intenția de a participa în cadrul Inițiativei și care, prin urmare, au răspuns la chestionarul lansat;

4. Evaluarea, selecția și validarea listei finale de Organizații Partenere candidate și semnarea Protocoalelor de Colaborare între fiecare dintre acestea și ANAP.

 

Sursa informatiei: http://anap.gov.ro/web/

Mai multe detalii puteti citi aici: http://anap.gov.ro/web/lansarea-procesului-de-evaluare-si-selectie-a-organizatiilor-interesate-sa-infiinteze-unitati-de-achizitii-publice-centralizate-la-nivel-local/

Informații privind conceptul de UCA 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro