S-a redeschis Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu"


În urma lucrărilor de consolidare, restaurare şi conservare a Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", efectuate printr-un proiect al Primăriei Municipiului Bucureşti, acesta a fost inaugurat pe 29 noiembrie. Clădirea cu o istorie de peste un secol, construită sub formă de corabie, din dorinţa amiralului Vasile Urseanu de a privi stelele prin cupola sa având senzaţia că se află pe mare, se găseşte pe Bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 21. Aceasta este înscrisă în lista monumentelor de patrimoniu cultural local.

Proiectul a fost posibil cu ajutorul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Valoarea adăugată a proiectului “Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” se manifestă în mai multe domenii:
-cultura: amenajarea şi reorganizarea spaţiilor destinate vizitatorilor, îmbunătăţirea spaţiilor de expunere şi vizitare, ameliorarea condiţiilor interioare destinate vizitării, sporirea numărului de prelegeri/ simpozioane/ sesiuni organizate, etc.;
-educaţie: organizarea de vizite educaţionale;
turism: atragerea unui număr mai mare de turişti şi vizitatori, de la 8.000 în 2009, la aproximativ 10.000/an in următorii 4 ani de la finalizarea implementării proiectului
social: crearea unor noi locuri de muncă permanente şi menţinerea locurilor de muncă actuale, pentru executarea lucrărilor de consolidare, conservare şi restaurare.
economic: prin generarea posibilităţii de manifestare a “efectului multiplicator” şi prin efectele generate de introducerea obiectivului în circuitul turismului cultural.

Detalii despre proiect sunt disponibile la http://www.observatorurseanu.ro/index.html. Programul de vizitare şi alte noutăţi privind evenimentele desfăşurate se găsesc la http://www.astro-urseanu.ro/vizitare.html.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro