Continuam procesul de constituire al Structurilor Parteneriale POR BI 2021-2027


Componența structurilor parteneriale POR BI 2021-2027 nu a fost definitivată astfel încât așteptăm organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar și din societatea civilă să transmită scrisorile de intenție până la data de 13 decembrie 2021.

Criteriile de selecție inițiale rămân neschimbate fiind necesară justificarea lor în corpul scrisorii sau prin documente anexă atașate acesteia.

În procesul de selecție, ADR BI va urmări asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru fiecare prioritate a POR BI (cercetare-inovare, digitalizare, competitivitate, eficiență energetică, mobilitate regională, infrastructură verde, conectivitate regională, educație, patrimoniu cultural și natural, turism/agrement, etc.), în acord cu prevederile Codului european de conduită referitor la parteneriat (Regulamentul Delegat UE Nr. 240/2014 al Comisiei). Acesta prevede, de asemenea, că implicarea partenerilor relevanți, în conformitate cu cadrul lor juridic și instituțional, se realizează în scopul pregătirii programelor, în special în ceea ce privește:

 1. analiza și identificarea nevoilor;
 2. definirea sau selectarea de priorități și obiective specifice conexe
 3. alocarea fondurilor
 4. definirea indicatorilor specifici ai programelor
 5. punerea în aplicare a principiilor orizontale

Procesul de selecție pentru instituțiile partenere (denumite candidat) se va realiza în baza unui punctaj minim obtinut conform următoarelor criterii, în vederea asigurării unui proces transparent și echitabil:

 • Obiectul de activitate - Candidatul desfășoară activitate relevantă într-unul din domeniile mai sus enumerate vizate de POR BI 2021-2027, având o vechime de 3-5 ani în domeniul respectiv.
 • Experiența membrilor nominalizați – Membrii titular și supleant au o vechime de minim 3 ani în cadrul organizației pe care o reprezintă. Notă: este necesară nominalizarea unui membru titular și supleant prin specificarea numelui, funcției și a vechimii în cadrul organizației.
 • Nivelul de specializare - Candidatul prezintă un nivel ridicat de specializare într-una din prioritățile relevante pentru POR BI 2021-2027, dovedit prin personal cu expertiză și realizări notabile în domeniu.
 • Experiența anterioară - Candidatul a mai făcut parte/face parte din structuri parteneriale cu rol consultativ sau decizional în procesul de programare sau implementare a fondurilor europene (comisii, comitete etc.).
 • Implicare în inițiativele regionale - Candidatul a participat la evenimente/ consultări desfășurate de ADR BI în contextul Planului de Dezvoltare Regională București-Ilfov sau al Strategiei de Specializare Inteligentă.
 • Implicare în inițiativele locale - Candidatul a participat la evenimentele/ consultările desfășurate de autoritățile publice locale din regiunea București-Ilfov.
 • Performanța - Candidatul a fost implicat in implementarea a minim 1 proiect cu finanțare UE în perioada 2014-2020, ce au generat rezultate concrete, cu aplicabilitate largă și generatoare de valoare adăugată pentru comunitate.
 • Capacitatea de reprezentare - Candidatul reprezintă o formă asociativă (asociație, confederație, structură asociativă) care are drept de reprezentare, conform documentelor statutare pentru un număr mai mare de 50 de entități
 • Politica privind principiile orizontale ale Uniunii Europene - Candidatul poate dovedi faptul că a adus contribuții relevante în oricare dintre domeniile egalității de șanse, nediscriminării, dezvoltării durabile, protecției mediului, combaterii schimbărilor climatice, protecției biodiversității, protecției grupurilor vulnerabile
 • Integritate - Organizația, organismele sale de conducere și administrare și persoanele nominalizate pentru a participa la consultări nu au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni prevăzute de legislația națională sau comunitară în materie de accesare a fondurilor europene, pentru fapte de corupție, evaziune fiscală și/sau spălare de bani. Notă: este necesară o declarație din care să reiasă îndeplinirea criteriului.

Pentru fiecare criteriu candidații pot obține 1, 0.5 sau 0 puncte, punctajul maxim fiind de 10 puncte. Intenția noastră este ca toți cei care vor cumula peste 7 puncte sa fie selectați în structura partenerială aferentă POR BI 2021-2027, urmând ca in funcție de numărul candidaților in aceasta situație sa găsim cele mai bune forme de gestiune a activităților ulterioare.

NOTĂ 1: Având în vedere că intenționăm ca acest parteneriat să nu fie doar formal și de asemenea dorim sa nu vizeze doar elaborarea POR BI (sau PDR BI) ci si implementarea acestora,  menționăm că o parte dintre instituțiile/ persoanele selectate urmare acestui proces vor fi membri în viitorul Comitet de Monitorizare al POR BI (reglementat conform Art. 38-40 ale Regulamentului UE 1060/2021) având astfel prilejul să se implice și în implementarea programului propriu-zis.

NOTĂ 2: Menționăm că pentru partenerii deja selectați în cadrul Comitetului Regional de Inovare – CRI  BI (listă membri aici) nu este necesară transmitere de candidaturi – fiind deja incluși în Structurile Parteneriale POR BI.

Transmiterea scrisorilor de intenție mai sus menționate trebuie făcută până la data de 13 decembrie 2021 pe adresa gina.paun@adrbi.ro, indicând în subiectul mesajului: "Candidatura pentru parteneriat POR BI."

 

Acord de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027

Lista finală a entităților admise în cadrul structurii parteneriale pentru Programele Operaționale Regionale

Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027

Metodologie selecție parteneri POR BI 2021-2027

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro