INNOCOM


INNOCOM - INNOVATING COMMUNICATION TARGETED TO SMEs

NOU! 17-19 iunie 2024 - ADRBI va fi gazda celui de-al patrulea eveniment interregional din cadrul proiectului InnoCom

Implicarea susținută a actorilor locali din regiunea București-Ilfov

7-8 februarie 2024 - Al treilea eveniment interregional – experiența franceză

 

NOU!  Vă invităm să contribuiți la îmbunătățirea accesului IMM-urilor la informații despre fondurile UE și alte apeluri publice și programe de finanțare, completând un sondaj privind accesul IMM-urilor la informații despre programele UE și alte apeluri publice și programe de finanțare, dezvoltat în cadrul Proiectului InnoCom!

_____________________________________________________________

În perioada 8-9 iunie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov (ADRBI) a participat, în calitate de partener, la cea de-a doua întâlnire interregională de schimb de experiență, organizată de către Universitatea din Letonia, în cadrul proiectului InnoCom: Innovating communication targerted to SME, finanțat prin programul Interreg Europe 2021-2027. Detalii

______________________________________________________________

INNOCOM este un proiect finanțat prin Programul Interreg Europe (Obiectiv de politică 1 - O Europă mai inteligentă, obiectiv specific - Competitivitatea IMM-urilor), dezvoltat în parteneriat cu șapte organizații din șase țări membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți politicile regionale specifice ce privesc interacțiunea dintre autorități și IMM-uri, prin implicarea de instrumente și modele inovatoare, dar și prin implementarea serviciilor digitale pentru a eficientiza comunicarea între actorii implicați și astfel, să faciliteze vizibilitatea și accesarea oportunităților de finanțare oferite de către Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să sporească nivelul de conștientizare în rândul autorităților publice cu privire la barierele administrative și sistemul birocratic ce împiedică IMM-urile să beneficieze pe deplin de oportunitățile de finanțare ale UE, asigurând totodată și transferul de bune practici și inițiative identificate în parteneriat, menite să asigure dezvoltarea unui mediu de colaborare mai interactiv, digitalizat și ușor de accesat.

Potrivit datelor Eurostat (2020) 99,8% dintre întreprinderile nefinanciare din UE-27, erau IMM-uri, reprezentând 65% din totalul locurilor de muncă și 53% din valoarea adăugată totală produsă, la nivelul Uniunii Europene. Totodată, sursele UE de finanțare pentru creșterea competitivității IMM-urilor reprezintă adevărate oportunități pentru sporirea digitalizării acestora, pentru a încuraja întreprinderile să se extindă sau să inoveze, să pătrundă pe noi piețe, dar și pentru a deveni durabile din punct de vedere al eficienței energetice.

Astfel, dezvoltarea competitivității IMM-urilor este strâns legată de accesul la finanțări și, în egală măsură, la informații și know-how.  Instituțiile publice joacă un rol esențial pentru a asigura accesul echitabil tuturor IMM-urilor la sprijinul pus la dispoziție pentru a încuraja întreprinderile să se extindă sau să inoveze, să intre pe noi piețe, să efectueze modernizări pentru economisirea energiei, să angajeze din grupurile dezavantajate în mod tradițional, să sporească digitalizarea.

Parteneriatul proiectului format din 7 organizații, s-a constituit pe o perioadă de 4 ani și are un buget total de 1,51 mil. euro (valoare buget ADR BI – 198.558 euro), după cum urmează:

  • Sviluppumbria – Liderul de parteneriat – Italia
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov - România
  • University of Latvia – Letonia
  • Municipality of Grosuplje – Slovenia
  • Hauts de France Regional Council – Franța
  • Carlow County Council – Irlanda
  • Zemgale Planning Region – Letonia
  • Development Agency of City of Trebinje – Bosnia si Hertegovina
  • Voznesensk City Council – Ucraina

Mai multe informații: https://interregeurope.eu/innocom

Prezentarea video a proiectului

 

Urmăriți implementarea proiectului și pe platformele de socializare:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091730204819

https://twitter.com/InnoComEurope

https://www.linkedin.com/groups/14239337/

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro