IMPETUS


NOU! - 14-15 noiembrie 2023 - Primul Seminar Interregional Tematic din cadrul proiectului IMPETUS​

NOU! - 9 noiembrie 2023 - A doua întâlnire cu actorii regionali din cadrul proiectului IMPETUS

1 august 2023 - Prima întâlnire cu actorii regionali din cadrul proiectului IMPETUS

IMPETUS (Improving local PoliciEs on Temporary UseS), finanțat prin programul Interreg Europe (obiectiv de politică 5 „O Europă mai aproape de cetățeni”, obiectiv specific „Dezvoltare urbană integrată”) este un proiect dezvoltat în parteneriat de către 7 parteneri din 6 ţări ale Uniunii Europene, cu scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a instrumentelor de politică ale partenerilor în ceea ce priveşte strategiile și proiectele integrate de dezvoltare urbană durabilă şi încurajarea regiunilor participante să implementeze bune practici descoperite în cadrul procesului de schimb de experienţă în concordanţă cu nevoile şi situaţia lor specifică.

Obiectivul general al proiectului este acela de a genera o schimbare de politică în proiectarea și implementarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană durabilă de către orașe și regiuni, prin promovarea și reglementarea utilizărilor temporare a spațiilor și clădirilor. Acest obiectiv va fi atins prin activități de învățare a politicilor și de consolidare a capacităților privind modul de încorporare a utilizărilor temporare în strategiile integrate de dezvoltare urbană durabilă și va avea ca rezultat adoptarea de bune practici care încurajează noi forme de guvernanță urbană, stimulând servicii și infrastructură incluzive și accesibile pentru toți, încurajând co-crearea și co-proiectarea în parteneriat cu locuitorii regiunilor, rețelele societății civile, organizațiile comunitare și IMM-urile, asigurând cooperarea tuturor actorilor societății pentru a aborda provocările urbane complexe.

Proiectul se desfăşoară în perioada martie 2023 - mai 2027 şi include următorii parteneri:

  1. National Association of Italian Municipalities Tuscany (Italia) – Lider de parteneriat
  2. Bucharest – Ilfov Regional Development Agency (România)
  3. Métropole Européenne de Lille (Franţa)
  4. LAMA Società Cooperativa – Impresa Social (Italia)
  5. Riga City Council (Letonia)
  6. Mazowieckie Region (Polonia)
  7. City of Las Palmas de Gran Canaria (Spania)

De asemenea, proiectul include și o autoritate asociată (responsabilă de instrumentul de politică vizat de partenerul 1, National Association of Italian Municipalities Tuscany) respectiv Tuscany Region.

Valoarea totală a proiectului este de 1.526.800 euro, din care valoarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este de 160.000 euro.

Mai multe detalii: https://interregeurope.eu/impetus

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro