14-15 noiembrie 2023 - Primul Seminar Interregional Tematic din cadrul proiectului IMPETUS


Reprezentanţii ADR BI vor participa la primul Seminar Interregional Tematic din cadrul proiectului IMPETUS (IMproving local PoliciEs on Temporary UseS) finanţat prin Programul Interreg Europe, eveniment ce va avea loc în perioada 14-15 Noiembrie 2023 la Riga (Letonia) şi va marca începutul procesului de schimb de cunoștințe și bune practici în cadrul parteneriatului.

Evenimentul va reuni experți, practicieni, factori de decizie politică și stakeholderi din Letonia, Spania, România, Italia, Franța și Polonia pentru a explora "Alternative și abordări privind reglementarea utilizărilor temporare la nivel regional și urban".

Proiectul IMPETUS își propune să transforme modul în care orașele și regiunile elaborează politici privind proiectarea și implementarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană durabilă prin promovarea și reglementarea utilizărilor temporare a spațiilor și clădirilor.  Acest obiectiv va fi atins prin activități de învățare a politicilor și va avea ca rezultat adoptarea de bune practici care încurajează noi forme de guvernanță urbană şi stimulează servicii și infrastructură incluzive și accesibile pentru toți, asigurând cooperarea tuturor actorilor societății pentru a aborda provocările urbane complexe.

Pentru informaţii suplimentare privind implementarea proiectului IMPETUS, vă invităm să accesaţi linkurile: https://interregeurope.eu/impetus şi https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/interreg-europe-2021-2027/impetus/.

 

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro