11-12 iunie 2024 - Regenerare urbana si politici privind utilizarile temporare: Parteneriatul proiectului IMPETUS se reuneste la Bucuresti


Pe 11 și 12 iunie 2024, partenerii de proiect din șase țări europene se vor reuni la București, pentru cel de-al doilea eveniment interregional (Interregional Policy Brokerage Event), în cadrul căruia vor avea loc schimburi de experiență menite să îmbunătățească capacitatea orașelor și a regiunilor de a elabora politici locale pentru includerea conceptului de “utilizare temporară” în proiectele de regenerare urbană.

BUCUREȘTI, România — După întâlnirile de la Riga (Letonia), Lille (Franța) și Las Palmas (Insulele Canare), reprezentanții autorităților locale și regionale implicate în proiectul IMPETUS se vor reuni la București în perioada 11-12 iunie pentru a continua procesul de schimb de bune practici privind utilizările temporare, proces care a debutat în luna martie 2023. Invitați din Italia, Spania, Franța, Letonia și Polonia se vor alătura inițiativei IMPETUS și vor participa la acest eveniment.

Parteneriatul proiectului IMPETUS, finanțat de Programul Interreg Europe, își propune să transforme modul în care orașele și regiunile elaborează politicile de sprijin a tranziției durabile și juste pentru orașele europene, concentrându-se în mod special pe rolul utilizărilor temporare pentru spațiile abandonate sau subutilizate. La București, partenerii proiectului vor dezbate asupra bunelor practici referitoare la modelele de contract și acordurile de utilizare temporară pentru spații publice și clădiri incluse în proiectele de regenerare urbană. Discuția se va concentra pe caracteristicile bunelor practici selectate, pentru a înțelege potențialul lor de transferabilitate și, prin urmare, posibila lor aplicare în alte regiuni și orașe.

Regiunea București-Ilfov se dezvoltă pe fondul creșterii populației dar și a impactului economic, însă, în același timp, acumulează disfuncționalități cauzate de degradarea fizică a clădirilor și a infrastructurii urbane. Calitatea slabă a spațiilor publice și îmbunătățirea insuficientă a infrastructurilor culturale și a patrimoniului afectează negativ nivelul de dezvoltare culturală și economică a Bucureștiului. Mai mult, regiunea se confruntă cu o lipsă de spații publice verzi și cu un număr mare de terenuri și clădiri degradate sau vacante. Politica Urbană a României 2020 - 2035 prevede regenerarea zonelor urbane și revitalizarea fondului urban existent, pe principiul reutilizării circulare și productive a proprietăților vacante.

Seminarul ce se va desfășura la București va permite partenerilor și actorilor locali relevanți să schimbe opinii cu privire la revitalizarea urbană și utilizările temporare ale spațiilor și clădirilor și vor fi organizate vizite de studiu la Forturile Bucureștilor (un obiectiv militar construit în timpul domniei Regelui Carol I, actual sit de patrimoniu, considerat a avea potențial ca model de reabilitare și reintegrare în circuitul urban) și Hala Laminor (un obiectiv de patrimoniu național, construit în anul 1938 în cadrul complexului industrial Malaxa, care a fost preluat în anul 2014 de către Primăria Sectorului 3 București și a trecut printr-un proces complex de restaurare și consolidare pentru a servi ca proiect de revitalizare urbană cu beneficii sociale, economice și culturale”.

Prin implicarea Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în proiectul IMPETUS se urmărește îmbunătățirea Programului Regional București-Ilfov 2021-2027, care are ca obiectiv general să contribuie la viziunea strategică a Regiunii București – Ilfov prin sprijinirea dezvoltării economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii pentru a îmbunătăți standardele de viață și a crește rezistența la provocările societale.

Concret, proiectul va aborda obiectivele strategice de dezvoltare OS10 - Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și stimularea dezvoltării infrastructurii care contribuie la incluziunea socială în comunitate și OS11 - Sprijinirea strategiilor teritoriale pentru o abordare integrată a provocărilor specifice zonelor urbane, care se traduc în Prioritatea 7 – O regiune atractivă și incluzivă, care finanțează acțiuni de îmbunătățire a mediului urban prin regenerarea spațiilor publice.

Mai multe informații despre proiect vizitând website-ul: https://www.interregeurope.eu/impetus

ADRBI
Str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2 Bucuresti

contacteaza-ne la
contact@adrbi.ro